Kolme neljästä suomalaisesta eli 74 prosenttia kokee, että alkoholilainsäädännön rajoituksia tulisi purkaa.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan 32 prosenttia suomalaisista purkaisi rajoituksia selvästi ja 42 prosenttia jonkin verran.

Miehet vastasivat huomattavasti naisia useammin, että rajoituksia tulisi purkaa selvästi.

Ikäluokittain voimakkaimmin alkoholilainsäädännön rajoituksia purkaisivat 25−34-vuotiaat. Puoluekannatuksen mukaan innokkaimmat rajoitusten purkajat löytyvät Perussuomalaisten ja Kansallisen Kokoomuksen joukoista.

Alueellisesti tarkasteltuna alkoholilainsäädännön rajoitusten purkaminen saa eniten kannatusta pääkaupunkiseudulla.

Kyselyssä selvitettiin myös sitä, miten rajoitusten purkamiseen myönteisesti suhtautuvat ihmiset haluaisivat rajoituksia purettavan. Selvästi eniten kannatusta sai kaikkien alle 4,7-tilavuusprosenttia sisältävien alkoholijuomien myynnin salliminen ruokakaupassa, mikä mahdollistaisi myös gin-pohjaisen lonkeron myynnin ruokakaupassa. Suopeasti tällaiseen ajatukseen suhtautuu 89 prosenttia vastaajista.

Lähes saman verran eli 86 prosenttia vastaajista keventäisi myös alkoholiverotusta viinarallin hillitsemiseksi.