Tamperelainen Movendos on kehittänyt ratkaisua pulmaan, joka on samaan aikaan sekä hyvin yksinkertainen että hyvin monimutkainen: lähes kaikki ihmiset tietävät, miten terveyttä voi kohentaa liikunnalla ja ravitsemustottumuksilla, mutta läheskään kaikki eivät silti motivoidu näin tekemään. Mutta nyt tulevat etävalmentajat.

Markkinoille tulvii jos jonkinlaisia teknologisia apuvälineitä. Tämä ei yksin riitä. Movendoksen liikeideana on iskeä tähän ristiriitaan: kyseessä ei viime kädessä ole teknologia vaan inhimilliset käyttäytymismallit ja tottumukset.

-Tutkimuksissa on havaittu, että pelkät mittarit ja mittaaminen eivät motivoi elämäntapamuutoksiin ja terveelliseen elämään. Itse asiassa ne saattavat vaikuttaa täysin päinvastoin: mittareiden tarjoama data saattaa lannistaa entisestään, jos motivaatiota ei ole, Movendosin toimitusjohtaja Arto Leppisaari sanoo.

Hyvä ratkaisu on henkilökohtainen valmentaja, joka neuvoo ja motivoi. Ongelmaksi vain muodostuu se, että ammattitaitoiset valmentajat eivät ole halpoja.

Vastauksena tähän Movendos on kehittänyt mCoachin, selainpohjaisen mobiilin sovelluksen, jolla valmentaja ja valmennettava voivat pitää yhteyttä ajasta ja paikasta riippumatta. Näin valmentaja voi seurata valmennettavansa edistymistä ja ohjata harjoittelua erittäin kustannustehokkaasti. Uusimmassa versiossa yhteydenpito onnistuu myös live-videon välityksellä.

Lisätietoja: www.movendos.com