Apteekkien lääkeneuvontaa on kartoitettu Fimean tekemässä tutkimuksessa, jonka tavoitteena oli selvittää itsehoitolääkeneuvonnan toteutumista suomalaisissa apteekeissa.

Tutkimus toteutettiin kevään 2021 aikana niin kutsuttua haamuasiakasmenetelmää käyttäen 100 apteekissa ja 30 apteekin verkkopalvelussa. Haamuasiakaskäynnit toteutti menetelmään erikoistunut yritys. Haamuasiakkaat olivat siis tekaistuja asiakkaita, joiden tehtävänä oli testata apteekkia.

Jokaisessa tutkimusapteekissa toteutettiin yksi haamuasiakastapaus: mahakipuun lääkettä hakeva asiakas, parasetamolia kauppanimellä hakeva asiakas tai apteekin verkkopalvelusta ummetuslääkettä ostava asiakas. Koska havainnointitutkimus koskee vain kolmea valittua asiakastapausta apteekeissa, tuloksia ei voida yleistää kattamaan kaikkea Suomen apteekkien lääkeneuvontaa.

Mitä selvisi?

Apteekkien neuvonta toteutuu hyvin asiakkaan pyytäessä lääkettä oireeseen. Kehitettävää lääkeneuvonnassa sekä lääkehoidon tarpeen ja soveltuvuuden arvioinnissa on kuitenkin erityisesti silloin, kun asiakas pyytää kipulääkettä kauppanimellä.

Apteekin verkkopalveluissa lääkeneuvonta toteutuu taas vaihtelevasti: osassa erittäin hyvin, osassa ei lainkaan. Lisäksi asiakas kontaktoidaan usein vasta maksamisen jälkeen, jolloin lääkkeen tarpeen ja soveltuvuuden kartoitus tapahtuu liian myöhään. Hinnaltaan edullisempia valmisteita ja lääkkeettömiä hoitokeinoja suositellaan apteekeista harvoin.

Turvallinen itselääkintä edellyttää, että lääkkeen käyttäjä saa oireeseensa ja itselleen yksilöllisesti sopivan itsehoitovalmisteen, tuntee sen käyttöohjeet ja tietää turvallisen itselääkintään sopivan ajanjakson. Apteekkien farmaseuteilla ja proviisoreilla on keskeinen rooli itsehoitolääkkeiden valinnassa ja ohjauksessa.

Vaikka kipulääkettä kauppanimellä pyytävän asiakkaan lääkeneuvonta toteutui tässä tutkimuksessa paremmin kuin vuonna 2018 toteutetussa haamuasiakastutkimuksessa, on siinä edelleen kehitettävää.

Edellisessä haamuasiakastutkimuksessa toteutettiin täysin sama haamuasiakastapaus, mutta silloin lääkeaineena oli ibuprofeeni. Myös apteekkien verkkopalvelun prosessia on syytä kehittää. Verkkopalvelua tarjoavien apteekkien on varmistettava, että asiakkaat saavat lääkeneuvontaa, jos sitä toivovat, ja että lääkeneuvonta toteutuu oikea-aikaisesti.

Lääkeneuvonnan valvonta on osa Fimean toteuttamia apteekkitarkastuksia. Fimea jatkaa säännöllisesti haamuasiakaskäyntien toteutusta. Tällä tavoin seurataan lääkelain lääkeneuvontavelvoitteen toteutumista apteekkitarkastusten lisänä ja kerätään valtakunnallisesti tietoa lääkeneuvonnan laadusta.