Ensihoidon tehtävämäärät ovat pysyneet tasaisesti korkealla tasolla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin alueella kesästä 2020, mutta merkittävää kasvua on tapahtunut toukokuun 2021 jälkeen. 

Kesä-lokakuun 2021 aikana kasvua oli peräti kahdeksan prosenttia verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. Tämä tarkoittaa noin 1000–1500 tehtävää lisää kuukaudessa. 

Iittalan joululahjamyymälä avattiin – lahjat tästä linkistä miehelle, naiselle, mummille, vaarille…

-Tehtävämäärän kasvu ei selity ensihoitoa vaativilla koronapotilailla eikä muutoksilla väestön sairastavuudessa, toteaa ensihoidon ylilääkäri Markku Kuisma HUSista.  

Loka-marraskuussa 2021 tehdyssä kartoituksessa selvisi, että 5,2 prosenttia tämänhetkisistä ensihoitotehtävistä oli niin sanottuja tarpeettomia hälytyksiä. Nämä hälytykset saattavat viivästyttää kriittisesti sairaan potilaan hoidon aloitusta

-Tarpeettomien hälytysten määrä on todella suuri ja ne kuormittavat muutoinkin kiireistä ensihoitoa. Usein tarpeettomissa hälytyksissä on kyse pienvammoista tai kuumeesta, jotka olisivat itse hoidettavissa tai kotimittarilla todetusta korkeasta verenpaineesta tai tarkistustehtävistä hoivakoteihin, kertoo Markku Kuisma.  

Ensihoito auttaa henkeä uhkaavissa hätätilanteissa 

Ensihoito auttaa väestöä tilanteissa, joissa henki tai terveys on uhattuna. Tällaisia hätätilanteita ovat esimerkiksi elottomuus, hengitysvaikeudet, voimakas rintakipu, halvausoireet, kouristelu, myrkytykset, vakavat vammat tai runsas verenvuoto. 

-On hyvä muistaa, että ensihoito auttaa nimenomaan hätätilanteissa. Tällöin tulee soittaa numeroon 112. Esimerkiksi korkea kuume ei ole henkeä uhkaava hätätilanne. Tällaisessa tilanteessa sekä muissa äkillisissä ja kiireellistä hoitoa vaativissa terveysongelmissa pitäisi soittaa Päivystysapuun numeroon 116117. Päivystysapu pystyy myös ohjaamaan puhelun edelleen 112:een, mikäli puhelussa ilmenisi ensihoidon tarve, muistuttaa Markku Kuisma.  

Iittalan joululahjamyymälä avattiin – lahjat tästä linkistä miehelle, naiselle, mummille, vaarille…