Hivin lääkehoidossa on edistytty viime vuosina kovasti. Toimiva lääkehoito estää hiv-tartunnan saaneiden sairastumista aidsiin. Lisäksi se ehkäisee tartuntoja, sillä kun lääkehoito on kunnossa, hiv-positiivinen henkilö ei tartuta hiviä eteenpäin suojaamattomassa seksissä. Tartuntoja estävä hiv-lääkitys (PrEP) puolestaan suojaa hiv-negatiivista partneria tartunnalta.

Vuonna 2016 aloitettiin kampanja nimeltään U=U (undetectable = untransmittable), jolle useat merkittävät tieteelliset organisaatiot ovat antaneet tukensa. Kampanja tuo esille tieteellisen näytön siitä, että lääkehoidolla oleva henkilö ei tartuta hiviä eteenpäin suojaamattomassa seksissä, jos hänen virusmääränsä on alle mittausrajan. Meneillään olevassa maailman AIDS-kokouksessa Amsterdamissa julkaistiin uusi tutkimus, joka vahvistaa tätä näyttöä edelleen. Myös Suomi osallistui tutkimukseen.

Esitettyjen tutkimustulosten valossa moni hiv-tartunnan saanut pelkää turhaan tartuttavansa hivin eteenpäin. Tieto lääkehoidon vaikutuksesta tartuntariskiin voi rohkaista ihmisiä testaukseen sekä motivoida tartunnan saaneita aloittamaan elinikäinen lääkehoito ja sitoutumaan siihen. Tieto voi myös vähentää hiviin liittyvää stigmaa ja syrjintää.

Hiviin liittyvä rikoslainsäädäntö ja sen tulkinnat eivät kuitenkaan vielä useassa maassa huomioi tieteellistä näyttöä lääkehoidon vaikutuksesta tartuntariskiin. Myös Suomessa hiv-tartunnan saaneille on langetettu rikosoikeudessa rangaistuksia seksikumppanin altistamisesta hiville, vaikka heidän virusmääränsä on ollut alle mittausrajan.

Uuden hiv-tartuntoja estävän lääkityksen käyttö laajenee maailmalla

Hiv-negatiivisille tarkoitettu hiv-tartuntoja estävä lääkitys (PrEP) on uusin menetelmä hivin lääkkeellisessä ehkäisyssä. Estolääkitys on tarkoitettu korkeassa hiv-riskissä oleville. Se on osoitettu turvalliseksi ja tehokkaaksi käyttäjille ja lisäksi kustannustehokkaaksi oikein suunnattuna. Yhdessä aktiivisen hiv-testauksen kanssa PrEP on vähentänyt hiv-tartuntoja.

Suomessa PrEP ei ole vielä virallisesti saatavilla. Kansallinen asiantuntijaryhmä selvittää parhaillaan, miten PrEP-hoito voisi meillä toteutua. Työn arvioidaan valmistuvan tämän vuoden aikana.

Hiv-lääkehoidosta on tullut merkittävä osa hivin ennaltaehkäisyä, mikä näkyy uusien tartuntojen määrän laskuna. Myönteisestä kehityksestä huolimatta liian moni jää edelleen lääkehoidon ja ehkäisykeinojen ulkopuolelle. Maailman 37 miljoonasta hiv-tartunnan kanssa elävästä vain 22 miljoonaa saa hiv-lääkehoitoa. Lisäksi joka neljäs tartunnan saanut ei edes tiedä tartunnastaan. Uusia hiv-tartuntoja tapahtui edelleen lähes kaksi miljoonaa vuonna 2017.

Lääkehoito ja ennaltaehkäisykeinot eivät kuitenkaan yksin riitä hiv-epidemian pysäyttämiseksi. Lisäksi edellytetään sellaisten stigmatisoivien ja syrjivien lakien ja käytäntöjen muuttamista, jotka kohdistuvat hiv-tartunnan saaneisiin tai hivin suhteen haavoittuviin ryhmiin. Lähde: AIDS-konferenssi 2018

Maailman hauskin kauppa – käväise heti, Mulletoi!