Suurin osa suomalaisista suhtautuu myönteisesti siihen, että heidän terveystietojaan käytetään tutkimustyössä. Yritysten rooliin tutkimuksessa suhtaudutaan kuitenkin varauksellisesti, selviää Lääketeollisuus ry:n, THL:n ja Sitran teettämästä kyselystä.

Kyselyssä 76 prosenttia vastaajista kertoi toivovansa, että heidän terveystietojaan hyödynnetään tutkimuksessa. Eri mieltä oli 13 prosenttia.

Yritysten tekemän tutkimuksen kohdalla mielipiteet jakaantuivat: 42 prosenttia ilmoitti, että heidän tietojaan voi käyttää tutkimuksessa, 45 prosenttia oli eri mieltä.

-Eri toimijoiden välinen yhteistyö on välttämätöntä nykyajan tutkimusympäristössä. Pienen maan kilpailukyky syntyy vain, jos yhdistämme akateemisen, tutkimuslaitosten ja yritysten osaamisen, sanoo THL:n tietojohtaja Pekka Kahri.

Terveystietojen käyttöä koskeva lainsäädäntökokonaisuus on parhaillaan uudistumassa. Tavoitteena on saada lisää terveysalan tutkimusta Suomeen ja parantaa Suomen kilpailukykyä.

Kyselyn mukaan suomalaiset pitävät tärkeänä, että maassamme tehdään terveysalan tutkimusta. Vastaajista tätä mieltä oli 95 prosenttia.

Valtaosan mielestä terveysalan tutkimusta pitäisi tehdä tutkimuslaitoksissa, yliopistoissa ja korkeakouluissa. Yritysten rooliin suomalaiset näyttävät suhtautuvan tässäkin varauksellisesti.

-Kansalaisten näkemys kuvastaa sitä, että yritysten roolia tutkimustyössä ei ole täysin ymmärretty, uskoo Lääketeollisuus ry:n lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta.

-Terveysalan yritykset tuovat terveydenhuoltoon uutta teknologiaa ja uusia innovatiivisia hoitoja. Ilman tutkimustyötä niitä ei synny.