Suomen ikääntyvä väestö tuo syövänhoidolle uuden haasteen, arvioi syöpätautien professori Heikki Joensuu.

-Syöpää hoitavien yksiköiden työmäärä lisääntyy, koska eri syöpien hoidettavuus paranee ja syöpään sairastuneet elävät kauemmin syöpänsä kanssa. Lisäksi iäkkäillä on monia sairauksia jo ennestään, sanoo professori Joensuu Helsingin yliopistosta.

Syöpään sairastuneiden määrä Suomessa oli 1970-luvulla 11 000, 1990-luvun alussa 18 000 ja vuonna 2013 jo yli 32 000 ihmistä. Luvut ilmenevät Suomen Syöpärekisteristä.

Joensuu nimeää viisi haastetta, joihin on lähivuosina vastattava: resurssien riittävyys, uusien lääkehoitojen kalleus, hoitoon pääsyn viivästyminen, huonoennusteiset syövät sekä ylidiagnostiikka ja ylihoito.

Professori Joensuu on yksi Suomen Syöpäyhdistyksen järjestöpäivien esiintyjistä. Ne järjestetään tänä viikonloppuna Helsingissä.

Tänä vuonna 80 vuotta täyttävä Suomen Syöpäyhdistys on Suomen suurin potilas- ja kansanterveysjärjestö, jolla on 18 jäsenyhdistystä. Jäsenyhdistyksissä on 125 000 henkilöjäsentä.

Järjestöpäivien muita aiheita ovat muiden muassa uusi tupakkalaki, nuorten tupakoinnin vähentäminen, syöpäkipu ja saattohoito.