Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan perinnölliseen riskiryhmään kuuluvilla lapsilla, jotka söivät runsaasti kaaleja kuten kerä- parsa- ja kukkakaalia, on muita pienempi riski saada tyypin 1 diabeteksen esiaste eli muodostaa taudin kehittymiselle tyypillisiä vasta-aineita. Sitä vastoin runsaasti banaania syövillä lapsilla havaittiin muita suurempi riski sairastua sekä tyypin 1 diabeteksen esiasteeseen että varsinaiseen tautiin.

Kyseessä on ensimmäinen seurantatutkimus, joka antaa viitettä siitä, että lapsen hedelmien, marjojen ja kasvisten käytöllä voi olla yhteys sekä tyypin 1 diabeteksen esiasteen ja varsinaisen taudin riskiin.

Runsaasti kaalia kuluttavilla, perinnöllisesti alttiilla lapsilla tutkimus havaitsi muita pienemmän riskin sairastua tyypin 1 diabeteksen esiasteeseen. Lisäksi runsaasti marjoja syövillä lapsilla on muita pienempi riski sairastua tyypin 1 diabetekseen.

Runsaasti banaania syövillä lapsilla sitä vastoin havaittiin muita suurempi riski sairastua sekä tyypin 1 diabeteksen esiasteeseen että varsinaiseen tautiin.

Yhteydet havaittiin silloinkin, kun lapsen energiansaanti, sukupuoli ja perinnöllinen sairastumisriski otettiin huomioon. Muilla hedelmillä tai kasviksilla ei havaittu merkitsevää yhteyttä tyypin 1 diabeteksen tai sen esiasteen riskiin.

Tutkimuksesta ei kuitenkaan vielä selviä, mitkä tekijät kaaleissa, marjoissa ja banaanissa selittävät havaittuja yhteyksiä.

Tiedätkö miten elimistösi voi – tilaa tästä Puhti-labratestit (Mehiläinen) ilman lääkärin lähetettä!

– Lisätutkimuksia tarvitaan varmistamaan, liittyvätkö havaitut yhteydet suoraan kaalien, marjojen ja banaanien käyttöön. On myös mahdollista, että ne kuvastavat tietyntyyppisiä ruokavaliomalleja, toteaa tutkijatohtori Markus Mattila.

Ruonkäyttöä seurattiin lasten ruokapäiväkirjoista

Suomalaisessa DIPP-tutkimuksessa (Finnish Type 1 Diabetes Prediction and Prevention Study) pyritään selvittämään erilaisia tyypin 1 diabeteksen suoja- ja riskitekijöitä. Tutkimukseen on rekrytoitu ja rekrytoidaan edelleen Tampereen, Turun ja Oulun alueella lapsia, joilla on perinnöllisesti suurentunut alttius tyypin 1 diabetekselle.

Tutkimuksessa seurattiin Tampereen ja Oulun alueella vuosina 1996–2004 syntynyttä yli 5 500:aa lasta. Lasten ruoankäyttöä seurattiin ruokapäiväkirjoilla kolmen kuukauden iästä kuuden vuoden ikään asti sekä kotona että päivähoidossa.

Hedelmien, marjojen ja kasvisten kulutusmäärät laskettiin ruokapäiväkirjoista sekä osana eri ruokalajeja että sellaisenaan syötynä. Lasten tyypin 1 diabeteksen esiasteen ja diabeteksen kehittymistä seurattiin kuuden vuoden ikään asti.

Seurantatutkimukseen osallistuivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lisäksi Tampereen, Helsingin, Oulun ja Turun yliopistot; Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistolliset sairaalat sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hyvinvointipalvelut.

Suomessa tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus on maailman korkein, eikä sairauden syitä vielä tunneta. DIPP-tutkimus etsii tyypin 1 diabeteksen riskitekijöitä, jotta sairauden kehittymistä voitaisiin tulevaisuudessa ehkäistä. Lapsen ruoankäytön ja ravintoaineiden saantien yhteyksiä tyypin 1 diabetekseen tutkitaan laajasti. Siten voidaan tarkemmin selvittää, mitkä tekijät ruokavaliossa mahdollisesti altistavat tai suojaavat tyypin 1 diabetekselta.

Hedelmät, marjat ja kasvikset ovat lasten ruokavalion perusta

Ravitsemussuosituksissa lapsille suositellaan hedelmiä, marjoja ja kasviksia viisi oman kouran kokoista annosta päivässä eli noin puolet aikuisille suositellusta puolesta kilosta.

Tiedätkö miten elimistösi voi – tilaa tästä Puhti-labratestit (Mehiläinen) ilman lääkärin lähetettä!

Hedelmät, marjat ja kasvikset ovat tutkitusti terveellisen ruokavalion perusta niin lapsille kuin aikuisille. Ne sisältävät terveydelle hyödyllisiä vitamiineja, polyfenoleja sekä ravintokuitua, ja niiden säännöllisellä käytöllä on tutkitusti monia terveyttä edistäviä vaikutuksia. Kasvispainotteista ruokavaliota noudattavilla on pienempi riski sairastua sydän- ja verissuonisairauksiin sekä tyypin 2 diabetekseen verrattuna vähän kasviksia syöviin.

– On tärkeää muistaa, että tämän tutkimuksen löydökset ovat uusia eikä yksittäisen tutkimuksen perusteella ole tarvetta muuttaa laajaan tutkimusnäyttöön perustuvia lasten ravitsemussuosituksia, Markus Mattila painottaa.

Tiedätkö miten elimistösi voi – tilaa tästä Puhti-labratestit (Mehiläinen) ilman lääkärin lähetettä!