Remdesiviirilääkityksellä ei pystytty osoittamaan pitkäaikaista vaikutusta koronapotilaiden toipumiseen, elämänlaatuun tai pitkittyneen koronavirusinfektion (long covid) oireisiin, ilmeni vastikään ilmestyneessä Nature Communications -tiedelehdessä julkaistussa suomalaistutkimuksessa.

Vuoden kuluttua sairaalahoidosta remdesiviirihoitoa saaneista 85 prosenttia ilmoitti toipuneensa koronataudista, kun verrokkiryhmässä heidän osuutensa oli 86 prosenttia.

Satunnaistetussa seurantatutkimuksessa potilailta tiedusteltiin, mitä mahdollisia pitkittyneen koronan eli long covidin oireita he kokivat. Vuoden kuluttua sairaalahoidosta 26 prosenttia potilaista vastasi olevansa uupunut, 22 prosentilla oli nivelsärkyä, 19 prosentilla muistamisen vaikeuksia ja 18 prosentilla keskittymisongelmia. Sairaalahoidossa olleista potilaista 15 prosenttia eli joka kuudes ei kokenut olleensa kuntoutunut koronasta vuoden jälkeen sairastumisestaan.

”Nyt julkaisemassamme tutkimuksessa remdesiviirillä ei näyttänyt olevan suurta vaikutusta pitkäaikaisoireisiin, ja noin 15 prosenttia potilaista oli vielä vuoden päästä sairaalahoidosta puolikuntoisia tai sitäkin huonommassa kunnossa”, SOLIDARITY-tutkimusta Suomessa johtava urologian professori ja HUSissa erikoislääkärinä työskentelevä Kari Tikkinen HUSista sanoo.

Vielä muutaman päivän jopa 50 prosentin ALE Iittalassa – tästä kauppaan!

Tikkinen muistuttaa, että tutkimuksen vaihteluväli on suuri, joten varmuus asiasta voidaan saada, jos pitkäaikaistutkimuksia julkaistaan lisää.

Suomalaiset ovat aiemmin osana kansainvälistä SOLIDARITY-tutkimusta osoittaneet, että remdesiviiri sairaalahoidossa varhain aloitettuna vähentää kuolleisuutta koronatautiin.

Remdesiviirihoito aloitettava infektion alussa

Helsingin yliopistossa johdetussa SOLIDARITY Finland -remdesiviiritutkimuksessa oli mukana 13 suomalaista sairaalaa. Tutkimuksen 208 sairaalahoitoa tarvinneesta koronapotilaasta kaikki saivat koronapotilaille suositeltua sairaalahoitoa. Heistä 114 potilasta satunnaistettiin ryhmään, joka sai muun hoidon lisäksi remdesiviirilääkitystä ensimmäisestä sairaalapäivästään lähtien keskimäärin viiden vuorokauden ajan. Potilaat olivat keski-iältään 58-vuotiaita.

Remdesiviirilääkettä annetaan suonensisäisesti ja se vaikuttaa parhaiten, kun sitä saa heti infektion alkupäivinä. Lääkkeestä ei ilmennyt tutkimuksen aikana haittavaikutuksia.

Juuri julkaistu tutkimus on ensimmäinen koronaan liittyvä satunnaistettu lääketutkimus, jossa potilaiden tilaa on seurattu vuoden ajan. Tällä hetkellä kolmatta vuotta jatkuvassa SOLIDARITY Finland -tutkimuksessa selvitetään imatinibi- ja infliksimabilääkkeitä koronapotilaiden hoidossa.

Koronapandemian aikana on aloitettu useita tutkimuksia eri lääkehoitojen tehosta ja turvallisuudesta sairaalahoitoiseen COVID-19-tautiin. Niistä suurimmat ovat RECOVERY- ja SOLIDARITY-tutkimukset. Maailman terveysjärjestö WHO:n kansainvälisessä SOLIDARITY-tutkimuksessa on mukana noin 16 000 potilasta.

Vielä muutaman päivän jopa 50 prosentin ALE Iittalassa – tästä kauppaan!