Joka neljäs lapsi ja nuori on ylipainoinen, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tuoreesta tilastosta.

2–16-vuotiaista pojista 27 prosenttia ja tytöistä 18 prosenttia on ylipainoisia.

Ylipainoisiksi määritellään lapset ja nuoret, joiden aikuista vastaava painoindeksi, ISO-BMI on vähintään 25kg/m2. Pojilla ylipainoisuus on selvästi yleisempää kuin tytöillä.

2–16-vuotiaista pojista lihavia on kahdeksan prosenttia ja tytöistä neljä prosenttia. Lihaviksi määritellään ne lapset ja nuoret, joiden painoindeksi on vähintään 30 kg/m2.

Tiedot lasten ja nuorten ylipainosta ja lihavuudesta perustuvat lastenneuvoloiden ja kouluterveydenhuollon terveydenhoitokäynneillä kirjattuihin pituus- ja painotietoihin vuosilta 2014–2018.