Vuodesta 2006 vuoteen 2017 suun kautta annosteltavien syöpälääkkeiden markkinoille tuleminen on pidentynyt Suomessa. Lääkkeet ovat tulleet potilaiden saataville aiempaa hitaammin.

Vuoden 2018 perusteella näyttää viimein siltä, että negatiivinen kehitys olisi taittumassa. Tässä on ollut apuna ehdollisen korvattavuuden toimintamalli eli niin kutsutut riskinjakosopimukset. Mallin avulla potilaat voivat saada nopeammin uusimpia syöpälääkkeitä käyttöönsä.

Vuosina 2014–2017 korvattavuuden saaneiden lääkkeiden markkinoille tulo kesti lähes kolme vuotta, kun myös myyntilupahakemukseen kulunut aika otetaan huomioon. Vielä vuonna 2017 näytti selvästi siltä, että markkinoille tulon kesto olisi pidentymässä ja että vuosikausia kestänyt negatiivinen trendi jatkuu.

Vuoden 2018 tiedot antavat kuitenkin viitteitä myönteisestä kehityksestä. Kun tarkastellaan myyntiluvan saamisen kannalta uusimpia valmisteita, näyttäisi niiden markkinoille tulon kesto olevan selvästi viime vuosia lyhyempi.

Lääkkeen tie kuluttajan suuhun

Kun lääke on saanut myyntiluvan Euroopan lääkevirastolta, lääkkeiden hintalautakunnan on ensin vahvistettava uuden apteekkijakeluun kuuluvan lääkkeen hinta ja korvattavuus. Tällaiset lääkkeet ovat tosiasiassa potilaiden saatavilla vasta kun ne ovat Kela-korvauksen piirissä.

Ehdollisen korvattavuuden toimintamalli otettiin käyttöön vuoden 2017 alussa perustuen määräaikaiseen, tämän vuoden loppuun saakka voimassa olevaan lakiin. Tavoitteena on, että potilaat saisivat uudet lääkkeet käyttöönsä aiempaa paremmin. Toimintamalli mahdollistaa myös sen, että hoitokustannuksiin, kustannusvaikuttavuuteen tai hoidolliseen arvoon liittyvää epävarmuutta voidaan hallita paremmin.

Käytännössä uusi toimintamalli on tarkoittanut sellaisia taloudellisia sopimuksia, joissa lääkeyritys ja lääkkeiden hintalautakunta ovat sopineet lääkevalmisteelle luottamuksellisen nettohinnan.

Tähän mennessä sopimuksia on tehty 19:sta valmisteesta, joista suurin osa on käsitellyt oraalisia syöpälääkkeitä. Uusimpia ehdollisen korvattavuuden saaneita valmisteita on kuitenkin vielä verrattain vähän.

Tehdyn selvityksen perusteella voisi olla perusteita sille, että ehdollisen korvattavuuden toimintamalli tulisi vakiinnuttaa pysyvällä lainsäädännöllä, kun siitä on saatu riittävästi kokemusta. Toimintamallin avulla yhä useammat potilaat ovat saaneet käyttöönsä uusimpia syöpälääkkeitä.

Haluatko sinä maksaa kaikesta aina vähiten? Klikkaa silloin tänne ja katso miten Hintaopas auttaa.