Uusi tutkimus vahvistaa, että jalkapallohalleissa käytettävien keinonurmien kumirouhetäytteistä vapautuu silmiä, hengitysteitä ja ihoa ärsyttäviä, epämiellyttävän hajuisia orgaanisia hiilivetykaasuja.

Tutkimuksen on toteuttanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) yhteistyössä Työterveyslaitoksen (TTL) kanssa.

Lisäksi keinonurmen pinnasta nousee ulkoa kenkien ja huoltokoneiden mukana kulkeutunutta maa-ainesta sisältävää pölyä. Sisäilmassa leijuvan karkean pölyn määrään vaikuttaa samaan aikaan harjoittelevien jalkapalloilijoiden lukumäärä.

Tutkimuksessa oli mukana Etelä-Suomessa sijaitsevia halleja.

Tutkijat suosittelevat, että SBR-kierrätyskumirouheen käytöstä kiinteärakenteisissa urheiluhalleissa luovuttaisiin. Kaikki tuoreet kumirouheet tulisi myös laittaa hallien keinonurmille mahdollisimman pian hallikauden päätyttyä, ja halleja tulisi tuulettaa sen jälkeen tehostetusti läpi kesän. Tutkimuksen mukaan vanhentuneista kumirouheista vapautui vähemmän hiilivetykaasuja kuin tuoreista.

Lisäksi tutkijaryhmä suosittelee kaikkien jalkapallohallien ilmanvaihtoasetusten säätöä. Riittävän ilmanvaihdon lisäksi tulisi huolehtia hallien riittävästä lämmityksestä, jotta rakenteisiin ei kerry kosteutta, mikä voi johtaa käyttäjien terveydelle haitallisten bakteerien ja homeiden kasvustoihin.

Suomessa oli vuoden 2013 lopussa 39 kiinteärakenteista jalkapallohallia sekä 26 ulkokenttää, jotka muutetaan ylipainekuplan avulla sisähalleiksi talvikauden ajaksi. Samaan aikaan maassamme oli 115 000 rekisteröityä jalkapallon pelaajaa ja noin 500 000 lajin harrastajaa.