Kunnat tuottavat iäkkäiden kotihoitoa vielä pitkälti omin voimin, vaikka kotihoidon asiakkaiden määrä on kasvanut merkittävästi.

Yksityisen sektorin järjestämien palveluiden osuus koko Suomen kotihoidosta on kasvanut hitaasti 10 prosentista 12 prosenttiin vuodesta 2014. Samaan aikaan päivittäisten kotihoidon asiakkaiden määrä on kasvanut yli 6 000 henkilöllä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Vanhuspalvelujen tila -tutkimus selvitti iäkkäiden kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon palvelujen järjestäjiä Suomessa.

Oulu on poikkeus

Tulevaisuudessa kotihoidon asiakasmäärät kasvavat erityisen voimakkaasti suurissa kaupungeissa. Helsingissä kotihoitoa tarvitsevien määrä nousee tuhansilla henkilöllä ja Turussakin usealla sadalla vuoteen 2030 mennessä.

Nyt kaupunkien palveluntuotanto yrittää yksin selvitä kasvavasta kotihoidon paineesta. Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa ja Tampereella yksityisten palveluntuottajien osuus kotihoidossa on jopa laskenut.

Oulu erottuu joukosta, sillä siellä yksityinen kotihoito on ollut kasvussa vuodesta 2014. Tällä hetkellä noin 40 prosenttia Oulun kotihoidon palveluista on yksityisten tuottamaa. (Juttu jatkuu)

-Oulu teki joitakin vuosia sitten strategisen päätöksen kotihoidon laajentamiseksi yksityiselle puolelle. Alalle tuli sen rohkaisemana lisää yrittäjiä. Muutos auttaa palvelujen kehittämisessä nyt, kun asiakasmäärät lisääntyvät voimakkaasti, sanoo johtava asiantuntija Sari Kehusmaa THL:sta.

Julkisessa kotihoidossa toimintaa on keskitetty suurempiin, yli 150 asiakkaan yksiköihin. Yksityisen sektorin kotihoidossa on yleensä pieniä, alle 30 asiakkaan yksiköitä.

Kellon ympäri 

Yksityiset toimivat kotihoitoa aktiivisemmin ympärivuorokautisessa hoidossa. Koko maassa ympärivuorokautisesta hoidosta, esimerkiksi tehostetusta palveluasumisesta, 42 prosenttia on yksityisten yritysten tuottamaa.

Suurissa kaupungeissa osuus on vielä merkittävästi tätä suurempi. Espoossa ja Vantaalla reilusti yli 70 prosenttia ympärivuorokautisesta hoidosta on yksityisesti tuotettua.

-Kotihoito ei ole yrityksille vielä kovin kiinnostava kenttä sen liikkuvuuden takia. Tämä voi olla ongelma, koska Suomessa kaavaillaan asiakkaille valinnanvapautta, mutta kotihoidon puolella ei ole kattavasti erilaisia palvelujentarjoajia, toteaa THL:n erikoissuunnittelija Hanna Alastalo.