Muisti- ja ajattelutoimintojen heikentyminen ja muistisairaudet ovat tyypin 2 diabetesta sairastavilla yleisempiä kuin muilla. Asioihin voi kuitenkin vaikuttaa ennalta.

Ruokavaliolla on tärkeä rooli muisti- ja ajattelutoimintojen ylläpitämisessä eri ikävaiheissa, osoittaa tuore väitöstutkimus. Terveelliset elintavat ovat tärkeitä henkilöille, joilla todennäköisyys sairastua muistihäiriöihin on kohonnut.

Muisti- ja ajattelutoimintojen heikentyminen ja muistisairaudet ovat tyypin 2 diabetesta sairastavilla yleisempiä kuin muilla. Sekä diabeteksen syntyyn että muistitoimintojen heikentymiseen vaikuttavat samat taustatekijät, kuten lihavuus tai ruokavalion laatu. Ruokavaliomuutosten vaikutuksesta muistitoimintoihin ei kuitenkaan ole juurikaan ollut tutkimustietoa aiemmin.

Jenni Lehtisalo on tutkinut väitöstyössään, onko keski-iän elintapojen muutoksella sekä myöhemmän iän ruokavaliomuutoksilla vaikutusta muistitoimintojen heikentymiseen.

Tulokset osoittavat, että normaali glukoosiaineenvaihdunnan säätely, terveellinen ruokavalio ja pienempi painoindeksi keski-iässä voivat suojata myöhemmältä muistitoimintojen heikentymiseltä.

Seniorit ruokavalioneuvontaan

Myöhemmällä iällä annettava, ravitsemussuosituksiin perustuva ruokavalioneuvonta pitää yllä ruokavalion laatua ja voi siten ehkäistä muistitoimintojen heikentymistä.

-Ikääntyneillä havaittiin, että terveellinen ruokavalio jo tutkimuksen alkaessa vaikutti muistitoimintojen muutokseen enemmän kuin ruokavalion muuttaminen kahden vuoden tutkimusaikana. Tämä korostaa pitkän aikavälin ruokavalintojen tärkeyttä aivoterveydelle, Jenni Lehtisalo toteaa.

-Myöhemminkin tehdyt ruokavaliomuutokset heijastuivat kuitenkin. Täten myös korkeammalla iällä tehdyt muutokset voivat ehkäistä muisti- ja ajattelutoimintojen heikentymistä.

Tutkimuksessa hyödynnettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusaineistoja. Tutkimus tehtiin THL:n ja Helsingin yliopiston yhteistyönä.

Onko halpa hinta tuotteessa tärkeää? Meistä se on. Sama tuote aina halvimmalta. Klikkaa tänne!