Mikrobilääkkeiden käyttö on vähentynyt Suomessa viime vuosina. Käyttö on vähäisempää kuin Euroopassa keskimäärin, mutta runsaampaa kuin muissa Pohjoismaissa. Euroopan maista mikrobilääkkeitä käytetään vähiten Alankomaissa ja muualla Pohjoismaissa.

Yleensä vähäinen laajakirjoisten antibioottien käyttö ja hyvä resistenssitilanne kulkevat käsi kädessä. Suomessa laajakirjoisia lääkkeitä käytetään kuitenkin huomattavan runsaasti, vaikka meillä tilanne mikrobilääkeresistenssin suhteen on Euroopan kärkeä. Laajakirjoisten lääkkeiden käyttö on meillä selvästi yleisempää kuin Euroopassa keskimäärin.

Vaihtelee sairaanhoitopiireittäin

Viime vuosina mikrobilääkkeiden käyttö on vähentynyt kaikissa sairaanhoitopiireissä, mutta käyttömäärissä on suurta vaihtelua. Sekä laajakirjoisten bakteerilääkkeiden että sienilääkkeiden käytössä alueelliset erot ovat huomattavia. Suurimmillaan eri lääkkeiden käyttömäärät voivat olla ovat jopa kaksinkertaisia vähiten lääkkeitä käyttäviin alueisiin verrattuna.

-Lääkkeiden käyttöä seurataan, jotta tiedämme miten antibiootteja Suomessa käytetään. Siten pystymme havaitsemaan mahdolliset kehittämiskohteet, asiantuntijalääkäri Emmi Sarvikivi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sanoo.

Mikrobilääkekulutusta on seurattu Suomessa vuodesta 1997 eurooppalaisen seurantaverkoston (ESAC-Net) puitteissa. Seuranta perustuu lääkkeiden myyntirekisterien tietoihin.

Ostitpa mitä vain – aina halvin hinta. Aina. Klikkaa tästä niin tiedät miten se on mahdollista.