Lääkärit haluavat vetää selvät rajat lääketieteen ja muiden hoitomuotojen välille. Tavoitteena on selventää vaihtoehtohoitojen olevan vailla luotettavaa tietoa tehosta ja turvata erityisesti haavoittuvat potilasryhmät, kuten lapset, psykiatriset potilaat ja syöpäpotilaat.

Vaihtoehtoisia hoitoja käytetään paljon, ja moni kokee niistä myös hyötyvänsä. Kansainvälinen lääkärikomitea CPME toteaa kannanotossaan, että julkisen terveydenhuollon tulee kuitenkin tukea vain näyttöön perustuvaa hoitoa.

-Mikä tahansa hoito saattaa antaa potilaalle tunteen tilanteen muuttumisesta paremmaksi. Tarvitaan kuitenkin toimenpiteitä, jotta tätä tunnetta ei väärinkäytetä sairauksien hoidossa antamalla perusteettomia lupauksia hoidon vaikuttavuudesta, kuvailee Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve.

-Suurelle yleisölle on kerrottava, että niin sanotut vaihtoehtoiset hoitomuodot eivät kuulu lääketieteeseen. Lääkärin on hyvä myös varmistaa, että potilaat saavat tietoa lääketieteen ja vaihtoehtoisten hoitojen eroista, hän jatkaa.

CPME esittää myös tiukennuksia EU:n lainsäädäntöön.

-EU:n ja kansallisten lainsäätäjien olisi varmistettava, että potilaiden ja kansalaisten luottamusta ei käytetä väärin sallimalla harhaanjohtavien tietojen levittäminen markkinointimielessä.