Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittavat kuluttajia ja niin ikään yrittäjiä Lemon Bottle -valmisteesta ja siihen liittyvistä turvallisuusriskeistä. Tuotetta markkinoidaan rasvanpoistoon.

Valmisteen turvallisuutta ei ole tutkittu eivätkä tiedot valmisteen koostumuksesta ole luotettavia.

Sveitsin lääkeviranomaiset ovat tutkineet tuotetta ja toteavat, että injektionesteen koostumus ei vastaa valmistajan ilmoittamaa koostumusta. Laboratorio havaitsi merkittäviä eroja valmisteen koostumuksessa tutkimiensa pakkausten välillä.

Sveitsissä valmiste on luokiteltu lääkkeeksi. Lemon Bottle -valmisteen luokittelu on meneillään myös Suomessa. Lemon Bottle -valmisteella ei ole maassamme lääkkeen myyntilupaa.

Valmistetta tiedetään käytettävän kauneudenhoitoalan yrityksissä myös Suomessa. Lemon Bottle -hoitoa markkinoidaan rasvanpoistoon, eli sitä käytetään niin kutsuttuna lipolyysihoitona.

Fimea ja Tukes kehottavat suhtautumaan erityisen varauksellisesti sosiaalisessa mediassa markkinoitaviin injisoitaviin kauneudenhoitovalmisteisiin.

Lipolyysipistokset ovat herättäneet laajemminkin huomiota viime aikoina ja niihin liittyy turvallisuushuolia, joita tällä hetkellä selvitetään tarkemmin. Tukes muistuttaa, että kosmetiikaksi luokiteltuja valmisteita ei voi käyttää injektiohoidoissa.