Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut uutta synnytysdataa viime vuodelta.

Synnyttäjien osuus, joiden raskautta edeltävä painoindeksi eli BMI oli vähintään 30, oli korkein Suomessa (19,5 %) ja Ruotsissa (17,6 %) ja hieman alhaisempi Tanskassa (15,2 %) ja Norjassa (14,8 %).

Osuus on kuitenkin kasvanut 2000-luvulla selkeästi kaikissa Pohjoismaissa. 

Alkuraskaudenaikainen tupakointi on puolestaan vähentynyt kaikissa Pohjoismaissa, THL raportoi.

Suomessa raskauden alkuvaiheessa tupakoivien osuus pysyi pitkään Pohjoismaiden korkeimpana, mutta on 2010- ja 2020-luvuilla vähentynyt lähelle muiden Pohjoismaiden tasoa. 

Yhä useampi raskauden alussa tupakoiva nainen lopettaa tupakoinnin raskauden aikana, ja raskauden lopussa tupakoivien osuus on laskenut. 

Raskauden lopussa tupakoivien määrä on vähentynyt eniten Norjassa, jossa pari vuosikymmentä sitten vielä lähes 14 prosenttia synnyttäjistä tupakoi. Vuonna 2022 vastaava osuus oli 0,9. Raskauden lopussa tupakoivia oli eniten Tanskassa, jossa 4,7 prosenttia synnyttäjistä tupakoi raskauden loppuvaiheessa vuonna 2022.