Lahjoitamme kaikille laseja tarvitseville Suomen ekaluokkalaisille ilmaiset silmälasit!

0

Nyt on hieno kampanja!

Hyvin näkeminen on yksi tärkeä edellytys onnistuneelle koulutyölle, ja ensimmäinen kouluvuosi luo tärkeän pohjan tulevien vuosien opintielle. Silmäasema-ketju haluaakin tukea ekaluokkalaisten näkemistä ja oppimista antamalla koulunsa aloittaville ekaluokkalaisille silmälasit ilmaiseksi silmälasireseptiä vastaan.

Aivan uusi tempaus ei ole, sillä Silmäasema on lahjoittanut ekaluokkalaisille ilmaiset silmälasit vuodesta 2015 alkaen, ja tähän mennessä jo lähes 3 600 koululaista on saanut apua parempaan näkemiseen ilmaisilla silmälaseilla.

Miten käytännössä toimitaan?

Ekaluokkalainen voi valita vanhempiensa kanssa mitkä tahansa kehykset ja linssit Silmäaseman valikoimasta. Samalla Silmäasema tarjoaa koko ekaluokkalaisen perheelle ilmaisen näöntutkimuksen. Mikäli optikko toteaa, että ekaluokkalainen tarvitsee lasit, hänet lähetetään silmälääkärille, sillä alle 8-vuotiaille silmälasit määrää aina silmälääkäri.

Lapsen näköongelmien tunnistaminen voi olla hankalaa

Lapsi ei välttämättä itse tunnista huonontunutta näköään, koska hän ei osaa verrata tilannettaan normaaliin näköön. Myös läheiselle aikuiselle lapsen näkövaikeuksien havaitseminen on vaikea tehtävä, sillä taittovirheet ovat usein piileviä ja etenevät asteittain. Huonosti näkevän lapsen oirehtiminen voidaan virheellisesti tulkita ylivilkkaudeksi tai yleisiksi keskittymisvaikeuksiksi.

Tavallisimpia lasten näkö-ongelmia ovat vaikeus nähdä kauas tai lähelle sekä karsastus, joita kaikkia voidaan hoitaa oikeanlaisilla silmälaseilla. Ongelmat näössä saattavat ilmetä päänsärkynä, vaikeuksina ja hitautena lukemisessa sekä keskittymisvaikeuksina. Lasten näkemiseen erikoistunut Silmäaseman silmälääkäri Aurora Heickell neuvookin vanhempia tarkkailemaan lasten koulutöiden tekoa.

-Lapsi saattaa olla haluton tai hidas lukemaan, jos hänellä on näköhaasteita. Näköongelmien kanssa kamppailu voi olla lapselle haastavaa, jolloin keskittyminen tarkkuutta vaativiin asioihin ei kiinnosta, toteaa Heickell.

Nykyisin pienetkin lapset viettävät paljon aikaa erilaisten päätelaitteiden äärellä, mikä rasittaa silmiä eri tavoin. Runsas ruudun katsominen voi muuttaa lapsen silmää näön kehittyessä ja aiheuttaa kuivasilmäisyyttä sekä päänsärkyjä. Heickellin mukaan vanhempien olisikin syytä rajoittaa lasten ruutuaikaa.

-Alakouluikäiselle riittää mainiosti 1−2 tuntia päivässä ruudun äärellä. 3−6-vuotiaan ruutuaika olisi hyvä rajata puolesta tunnista tuntiin ja sitä nuorempien suositellaan välttävän ruudun katselua kokonaan, Heickell ohjeistaa.

Jaa

Kommentoi