Pohjoismaissa syntyneiden lasten määrä väheni 8,3 prosenttia vuonna 2022. Tämä oli suurin vuosikohtainen muutos lasten määrässä yli viiteenkymmeneen vuoteen. 

Myös kokonaishedelmällisyys laski kaikissa Pohjoismassa vuonna 2022. Suomessa oli selkeästi matalin kokonaishedelmällisyysluku (1,32), korkein se oli Islannissa (1,59) ja Tanskassa (1,55). 

Asiat käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen datasta ja tuoreesta julkistuksesta.

-Alustavien tietojen mukaan syntyneiden lasten määrän lasku jatkui kaikissa muissa Pohjoismaissa paitsi Norjassa vuonna 2023. Suomessa hedelmällisyysluku alenee edelleen, Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan se oli 1,26 vuonna 2023, kertoo THL:n tutkimusprofessori Mika Gissler.

Synnyttäjät ovat Pohjoismaissa yhä vanhempia. Sekä kaikkien synnyttäjien että ensisynnyttäjien keski-ikä kasvoi vuonna 2022 kaikissa Pohjoismaissa. Suomessa 35 vuotta täyttäneiden synnyttäjien osuus oli 26,4 prosenttia vuonna 2022. Muissa Pohjoismaissa osuus vaihteli 20,0–24,3 prosentin välillä. 

Synnyttäjien korkeampi ikä liittyy moniin synnytykseen ja raskauteen liittyviin riskeihin sekä henkilön lopulliseen lapsilukuun.