Lastensuojeluilmoitusten määrä on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut selvästi nopeammin kuin muut lastensuojelun indikaattorit. Lastensuojeluilmoitusten määrä lisääntyi myös vuonna 2019.

Myös ilmoituksen kohteena olleiden lasten määrä on kasvanut. Yhtä lasta kohti tehtiin keskimäärin 1,8 lastensuojeluilmoitusta. 

”Lastensuojeluilmoitus on mahdollista tehdä myös nimettömänä. Toivottavasti ilmoitusten määrän kasvun taustalla on, että lapsiin kohdistuvat huolet otetaan vakavammin”, toteaa THL:n erityisasiantuntija Martta Forsell.  

Koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeusolojen vaikutus lastensuojeluilmoitusten määrään ei ole vielä selvillä.

Lastensuojeluilmoitus tehtiin 85 746 lapsesta vuonna 2019. Ilmoitusten määrä (156 200) kasvoi 7 prosenttia edellisestä vuodesta.

Vuonna 2019 sijoitettiin kiireellisesti 4 522 lasta, mikä on 4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Huostassa olleiden lasten määrä (11 178) pysyi edellisen vuoden tasolla.

Kodin ulkopuolelle oli vuoden 2019 aikana sijoitettuna kaikkiaan 18 928 lasta ja nuorta. Lukumäärä kasvoi hieman (+ 2 %) edellisestä vuodesta.

Sijoitukset ammatillisiin perhekoteihin ovat vähentyneet jo kymmenen vuoden ajan.