Suomalaiset lukiolaistytöt viettävät jopa kuusi tuntia päivässä älypuhelimella. Tutkimus kertoo karua kieltään tuloksista.

HUSin, Helsingin yliopiston sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tutkijoista koostuva tutkimusryhmä toteutti pääkaupunkiseudun ensimmäisen vuoden lukiolaistyttöjen keskuudessa tutkimuksen, jossa selvitettiin tavoitteellisen koulunkäynnin, urheilun ja sosiaalisen median käytön yhteyksiä nuorten kehonkuvaan, mielenterveyteen, hyvinvointiin sekä murrosiän kehitykseen.

Tuloksia on tänä kesänä raportoitu HUS:issa.

Mitä selvisi?

Tutkimuksessa selvisi, että päivittäinen aika sosiaalisessa mediassa oli yhteydessä alempaan peruskoulun päättötodistuksen keskiarvoon, korkeampaan sosiaalisen median riippuvuuteen, korkeampaan ahdistuksen tasoon ja huonompaan kehonkuvaan.

Lisäksi sosiaalisen median riippuvuus oli yhteydessä huonompaan koettuun terveyteen, alhaisempaan mielialaan, lisääntyneeseen väsymykseen ja voimakkaampiin yksinäisyyden tunteisiin.

Finlaysonilla jopa 60% ale! Ja kun laitat mukaan koodin SUMMERDEALS15 saat vielä 15% lisäalen jo alennetuistakin hinnoista – tästä linkistä kesän tekstiilikaupoille

-Joka kuudennella tutkimukseen osallistuneista täyttyivät mahdollisen sosiaalisen median riippuvuuden kriteerit ja nämä olivat yhteydessä huonompaan mielenterveyden ja hyvinvoinnin kokemukseen. Yli kolmannes nuorista ylitti rajan mahdolliselle ahdistushäiriölle, kertoo tutkimusryhmän jäsen nuorisogynekologi Elina Holopainen HUSista ja Helsingin yliopistosta.

Tutkimukseen rekrytoitiin mukaan 1164 pääkaupunkiseudulla lukion aloittavaa 15–16-vuotiasta tyttöä 21:sta sosioekonomisesti erilaisesta lukiosta. He edustivat 59 prosenttia tutkimukseen osallistuneiden lukioiden tytöistä ja hieman yli 29 prosenttia koko pääkaupunkiseudun lukion 1. vuosiluokan tytöistä.

Nuoret täyttivät sähköisen kyselyn, joka sisälsi validoidut seulontakyselyt sosiaalisen median käytön riippuvuudesta, ahdistuneisuudesta ja kehonkuvasta. Yleisen hyvinvoinnin mittaamiseksi nuoret arvioivat nykyistä terveyttään, mielialaansa, väsymystään ja yksinäisyyttään.

Kaikkia tutkittavia nuoria pyydettiin arvioimaan päivittäinen älypuhelimen käyttönsä. Lisäksi nuorilta pyydettiin kuvakaappaus ruutuaika-sovelluksella ruutuajasta sekä eniten käytetyistä sovelluksista.

Keskimääräinen päivittäinen ruutuaika, perustuen vähintään kolmen päivän tietoihin, oli saatavilla 656 nuorelta, ja 7 päivän tiedot 298 nuorelta.

Keskimääräinen ruutuaika oli 5,8 tuntia, josta keskimääräinen aika sosiaalisen median käyttöön oli 3,9 tuntia.

Neljätoista prosenttia tytöistä vietti aikaa sosiaalisen median parissa 6 tuntia tai enemmän.

Somen käyttöön pitäisi puuttua

Suomalaisten lukiolaisten on raportoitu olevan yhä uupuneempia ja masennuksen tai ahdistuksen vuoksi tehdyt lähetteet lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoisaloille ovat lisääntyneet.

-Mielenterveyspalveluita kasvattamalla ei kyetä estämään nuorten ahdistuksen lisääntymistä, mikäli tämän ilmiön taustasyihin ei pureuduta, sanoo tutkimuksen vastuujohtaja dosentti Silja Kosola Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta ja Helsingin yliopistosta.

Finlaysonilla jopa 60% ale! Ja kun laitat mukaan koodin SUMMERDEALS15 saat vielä 15% lisäalen jo alennetuistakin hinnoista – tästä linkistä kesän tekstiilikaupoille

-Koulumaailman uudistuksissa ja nuorten lisääntyvää uupumista selvitettäessä tulisi huomioida ruutuaika ja sosiaalisessa mediassa käytetty aika ja kohdentaa interventiot myös niihin, jatkaa tutkimusryhmän jäsen väitöskirjatutkija Sara Mörö HUSista ja Helsingin yliopistosta.