Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valvontahankkeessa useista Suomessa myynnissä olleista kosmetiikkatuotteista on löytynyt kiellettyä PFAS-yhdistettä eli perfluorinonyylidimetikonia.

Kiellettyä ainetta sisältävät tuotteet olivat silmänrajauskyniä, huultenrajauskyniä ja hiustenhoitotuotteita.

PFAS-yhdisteitä (per- ja polyfluorattuja alkyyliyhdisteitä) käytetään tuotteissa muun muassa parantamaan niiden vedenkestävyyttä. Aineen käyttöä on rajoitettu kuluttajatuotteissa.

Tällä hetkellä on tietoa vain tiettyjen PFAS-yhdisteiden haittavaikutuksista ihmisille ja ympäristölle. 

EU:ssa valmistellaan parhaillaan laajempaa kemikaalirajoitusta koskemaan kaikkia PFAS-yhdisteitä.

Valvontaa suoritettiin yhteistyössä Ruotsin kemikaaliviranomaisen kanssa, ja se toteutettiin osana Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) koordinoimaa valvontahanketta.

– Hankkeessa tarkastelimme yhteensä yli 2 000:n verkkokaupassa myynnissä olevan kosmetiikkatuotteen ainesosaluetteloa. 29 tuotetta tilattiin tarkempaan tarkasteluun, ja niistä 23 tuotetta sisälsi kiellettyä ainetta, kertoo Tukesin ylitarkastaja Petteri Talasniemi. 

Mitä vaaraa?

PFAS-yhdisteille on mahdollista altistua niin elintarvikkeiden, kulutustuotteiden kuin ympäristön kautta, vaikka pääosa altistumisesta tapahtuukin ravinnon kautta.

Yhdisteet kertyvät elimistössä veren proteiineihin, munuaisiin ja maksaan. Yhdisteiden kertyminen elimistöön johtuu siitä, että ne eivät helposti erity virtsan tai ulosteiden mukana.

Niitä kutsutaan ikuisiksi kemikaaleiksi, koska ne hajoavat äärimmäisen hitaasti ympäristössä ja ihmisen elimistössä. Niiden mahdollisia terveyshaittoja ovat maksavauriot, kilpirauhassairaudet, liikalihavuus, lisääntymisongelmat ja syöpä.

Tukesin löytämät tuotteet on määrätty poistettaviksi myynnistä.

Mitä PFAS-yhdisteet ovat?

PFAS-yhdisteet ovat hiilivetyketjuja, joissa osa vetyatomeista tai kaikki niistä on korvattu fluorilla. Erilaisia PFAS-yhdisteitä on määrittelytavasta riippuen jopa miljoonia. Merkittävimpiä PFAS-yhdisteistä ovat:

  • PFOS eli perfluorioktaanisulfonihappo
  • PFOA eli perfluorioktaanihappo
  • PFNA eli perfluorinonaanihappo
  • PFHxS eli perfluoriheksaanisulfonihappo

Lähteet: Tukes, Terveyskirjasto, EEA Euroopan ympäristövirasto (EU)