Vuorokausirytmiin perustuvasta valaistuksesta on jo paljon tietoa, mutta varsinaista tutkimusta sen vaikutuksista potilaisiin on vielä vähän saatavilla.

Tanskassa toteutetussa tutkimusprojektissa selvitettiin, miten valaistus vaikuttaa neurologian kuntoutusosaston potilaisiin. Tutkimus toteutettiin Rigshospital –sairaalassa.

Vuositasolla 12 000 tanskalaista saa aivoinfarktin, Suomessa tuplasti enemmän, noin 24 000, joista viideosa on työikäisiä. Aivoinfarktipotilaalla voi olla moninaisia jälkioireita, joita ovat muun muassa masentuneisuus, unihäiriöt, väsymys, ahdistuneisuus ja vaikeudet kognitiivisissa toiminnoissa. Aivoinfarkti voi heikentää elämänlaatua ja arjen toiminnoista selviämistä joko väliaikaisesti tai pysyvästi.

Valaistustutkimukseen osallistui potilaita, jotka olivat vähintään kaksi viikkoa osastolla kuntoutuksessa, jossa eivät altistuneet luonnonvalolle. Potilaat jaettiin kahteen ryhmään, toiset viettivät kuntoutusajan luonnonvaloa jäljittelevässä valaistuksessa ja toinen ryhmä standardissa sairaalavalaistuksessa. Mukana oli 90 potilasta, joista 44 erikoisvalaistuksessa ja 46 standardivalaistuksessa. Tutkimuksessa seurattiin potilaiden masennusoireita, ahdistuneisuutta, levottomuutta ja kognitiivisia toimintoja kuntoutuksen aikana.

Tutkimukset osoittivat, että potilaiden väsymys väheni merkittävästi luonnonvaloa jäljittelevän valaistuksen osastolla. Potilaat näyttivät voivat paremmin ja levottomuus ja masennusoireet olivat alhaisemmalla tasolla kuin standardivalaistuksen osastolla. Tosin valaistuksen vaikutuksia oli vaikea mitata kognitiivisten toimintojen osalta, koska potilailla oli vaikeita hermovaurioita.

Tutkijaryhmän mukaan tulokset rohkaisevat uudenlaiseen ajatteluun valon vaikutuksesta terveyteen. Tarvitaan kuitenkin lisää tutkimusta aiheesta, myös hoidon ja kuntoutuksen aikaisen valon pitkäaikaisvaikutuksista potilaisiin.

Tutkimus toteutettiin tanskalaisessa Rigshospital –sairaalassa neurologian kuntoutusosastolla.

Kiinnostaako sinua tietää miten voi saada kaikki tuotteet aina ja ehdottomasti sillä halvimmalla hinnalla koko Suomessa? No klikkaa sitten tästä niin tiedät.