Tietomurron kohteeksi joutuneen ja sittemmin konkurssiin asetetun psykoterapiakeskus Vastaamon potilastiedot siirretään Kelan arkistointipalveluun. Siirtymävaiheen aikana potilas- ja rekisteritiedot eivät ole asiakkaiden saatavilla.

Kela on sopinut Vastaamon konkurssipesän kanssa, että potilasasiakirjat siirretään Kelaan. Vastaamon asiakirjat siirretään Kelan arkistoon, johon arkistoidaan toimintansa lopettaneiden yksityisten palveluntuottajien potilasasiakirjoja.

Psykoterapiakeskus Vastaamon toiminta on siirretty Vervelle, ja konkurssipesän toiminta on päättynyt 1.3.2021.

– Asiakkaiden oikeuksien turvaaminen ja tietojen turvallinen säilyttäminen ovat tärkeimpiä tavoitteita potilas- ja rekisteritietojen siirrossa. Tietomurron uhreiksi joutuneiden Vastaamon asiakkaiden luottamus tietoturvalliseen asiakirjojen säilyttämiseen on tärkeää Kelalle, kertoo Kelan yhteisten palveluiden hallinto- ja toimitilayksikön ryhmäpäällikkö Matti Happonen.

Kelassa valmistaudutaan vastaanottamaan ja arkistoimaan tietoturvallisesti Vastaamon potilas- ja rekisteritiedot. Mukana siirtyy myös pieni määrä paperisia asiakirjoja. Ne Vastaamon asiakkaat, jotka haluavat pyytää omia tietojaan, voivat ottaa maaliskuun 2021 lopusta alkaen yhteyttä Kelaan.

Kela tiedottaa asiasta lisää heti, kun tietopyyntöihin pystytään vastaamaan. Kelan arvion mukaan tietojen arkistoinnissa ja tietopyyntöprosessin luomisessa kestää muutamia viikkoja.