Hedelmällisyysterveyden selvittämisessä saavutetaan uusi virstanpylväs, kun markkinoille tulee Suomessa uusi geenitesti.

Testillä voidaan arvioida riski ennenaikaisen munasarjatoiminnan hiipumiseen ja varhaisiin vaihdevuosiin. Testiä on saatavissa tästä päivästä lähtien ainakin Mehiläisellä.

-Fertiliteettitesti on ainoa olemassa oleva keino ennustaa naisen tulevaa hedelmällisyyden tilaa. Kaikki aiemmin käytetyt testit voivat todeta vasta muuttuneen tilanteen, mutta uuden testin avulla on mahdollista selvittää riski jo ennakkoon. Tämä on arvokas apu myös silloin, kun harkitaan munasolujen pakastamista myöhempää käyttöä varten, kertoo Felicitas Mehiläisen lapsettomuuslääkäri Tarja Olkinuora.

Testaaminen tapahtuu suun limakalvolta.

Tieto vähentää ahdistusta

Monestakin systä lapsentekoa lykätään myöhemmäksi nyky-yhteiskunnassamme. Tämän seurauksena myös syntyvyys on laskenut Suomessa jo kymmenen vuoden ajan. Uutta hedelmällisyystestiä voidaan hyödyntää nyt sopivimman perheenperustamisajankohdan valitsemisessa. Näin voidaan myös vähentää hedelmällisyysahdistusta, jota lapsenteon ajankohdan valinta ja hedelmällisyysterveyden pohdinta joillekin aiheuttavat.

-Oikea-aikainen tieto omaan hedelmällisyysterveyteen vaikuttavista tekijöistä ja hedelmällisyyden mahdollisuuksista vähentää huomattavasti ahdistusta ja antaa välineet tehdä päätös lapsenteon ajankohdasta tietoon perustuen, kuvailee Felicitas Mehiläisen lapsettomuuslääkäri  Tiina Hakala-Ala-Pietilä.

Elintavoilla on suuri vaikutus hedelmällisyysterveyteen. Hedelmällisyydessä esiintyy myös yksilöllisistä perintötekijöistä johtuvaa vaihtelua. Omaan hedelmällisyyteen voi vaikuttaa vaikkapa lopettamalla tupakoinnin, minkä lisäksi yli- ja alipainon välttäminen on suositeltavaa monipuolisen ravinnon suosimisen lisäksi.