Helsingin yliopiston HELMi-suolistobakteeristotutkimusta varten etsitään odottavia tai raskautta suunnittelevia äitejä, joiden vauva syntyy huhtikuussa 2016 – maaliskuussa 2017.

Suolistobakteeristolla on keskeinen rooli terveytemme ylläpitä­misessä. Bakteeriston häiriöt voivat aiheuttaa erityyppisiä vaivoja ja altistaa sairauksille. Varhaislapsuus on suolistobakteeriston muovautumisen kannalta erittäin tärkeää aikaa.

Tutkimuksessa suolistobakteeriston kehitystä seurataan ulostenäytteistä, mutta verinäytteitä ei keneltäkään oteta. Tutkimukseen liittyvät kyselyt täytetään näppärästi HELMi-sovelluksella, kännykällä tai tietokoneella. Samalla osallistujat tallentavat itsellensä kattavan ”sähköisen vauvakirjan”.

Lisätietoja

www.helmitutkimus.com
http://www.facebook.com/HELMitutkimus/