Poista tuote käytöstä välittömästi! Korun voi palauttaa myyntipisteeseen tai hävittää ongelmajätepisteeseen. Näin ohjeistaa Tukes eli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto kansalaisia.

Kyse on Fashion Jewelry -korvakoruista, jotka ovat roikkuvaa mallia ja värillistä lasia.

Tukesin mukaan korun metalliosat ylittävät REACH-asetuksessa sallitun kadmiumpitoisuusrajan. Toiminnanharjoittaja on oma-aloitteisesti lopettanut vaatimustenvastaisten tuotteiden toimittamisen sekä suorittanut toimenpiteet, joilla jälleenmyyjillä olevat vaatimustenvastaiset tuotteet poistetaan markkinoilta ja loppukäyttäjillä jo olevat tuotteet pyritään palauttamaan.