Työikäiset tupakoijat käyttävät julkisen perusterveydenhuollon palveluita tupakoimattomia useammin, kertoo lähes 5 000 suomalaiseen pohjaava tutkimus.

Tupakoinnin tiedetään lisäävän muun muassa sydän- ja verisuonisairauksien, keuhkosairauksien sekä syöpätautien riskiä myöhemmällä iällä. Tuore tutkimus osoittaa nyt, että tupakointi on yhteydessä suurempaan perusterveydenhuollon palveluiden käyttöön ja suurempiin kustannuksiin jo keski-ikäisessä väestössä.

Vuotuiset perusterveydenhuollon kokonaiskustannukset olivat tupakoivilla miehillä 28 prosenttia ja naisilla 21 prosenttia tupakoimattomia suuremmat. Vuoden 2011 kustannustasolla mitattuna tämä merkitsi yli sadan euron lisäkustannuksia henkilöä kohden. Muun muassa mielenterveyspalveluiden käyttö oli tupakoijilla yleisempää.

Tulokset käyvät ilmi Pohjois-Suomen syntymäkohorttiin pohjautuvista tutkimuksista, joissa selvitettiin 46-vuotiaiden suomalaisten tupakointia ja perusterveydenhuollon palveluiden käyttöä sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä. Oulun yliopiston keräämä tutkimusaineisto koostuu vuonna 1966 syntyneiden henkilöiden terveys- ja elintapatiedoista.

Tutkijalääkäri: Kustannukset merkittäviä

-Tupakointiin yhteydessä olevia suurempia perusterveydenhuollon kustannuksia voidaan pitää merkittävänä erityisesti, kun niitä tarkastellaan väestötasolla. Palveluiden ja niiden kustannusten osalta heijastui myös potilasryhmäkohtaisia eroja. Esimerkiksi tupakoivilla miehillä oli enemmän mielenterveyspalveluiden käyttöä, toteaa kohorttitutkimusten koordinaattori, tutkijalääkäri, lääketieteen tohtori Juha Auvinen Oulun yliopistosta.

Toinen samasta aineistosta julkaistu tuore tutkimus osoitti, että tupakointi on merkittävin perusterveydenhuollossa havaittava yksittäinen sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijä työikäisessä väestössä. Tupakoinnin lopettaminen vielä keski-iässäkin voi ehkäistä näiden sairauksien puhkeamista myöhemmässä iässä.