Yli neljännes kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista on humalassa ajaneen kuljettajan aiheuttamia. Kuolonkolarin aiheuttaneista alkoholirattijuopoista joka kolmannella on tilillään aiempia rattijuopumustuomioita. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat esittävät alkolukon käytön lisäämistä onnettomuuksien vähentämiseksi.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien vuosina 2016–2020 tutkimien kuolemaan johtaneiden moottoriajoneuvo-onnettomuuksien aiheuttajista 27 prosenttia oli alkoholin vaikutuksen alaisia. Valtaosa heistä oli voimakkaasti päihtyneitä, 75 prosentilla juopuneista kuljettajista veren alkoholipitoisuus ylitti törkeän rattijuopumuksen rajan (1,2 promillea).

Monella alkoholirattijuopolla oli tilillään aikaisempia rattijuopumuksia. Joka kolmannella oli ainakin yksi rattijuopumustuomio onnettomuutta edeltäneiden viiden vuoden aikana.

Lääkäreillä onkin suuri vastuu tunnistaa ongelma ja puuttua siihen. Ajokorttia ei saa olla kuljettajalla, joka on alkoholiriippuvainen eikä kykene pysyttelemään päihtyneenä pois ratin takaa. Suurimmalla osalla (82 %) alkoholin vaikutuksen alaisista kuljettajista oli onnettomuushetkellä voimassa oleva ajokortti.

Alkoholin väärinkäyttäjät tunnistettava terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on laatinut tapaturmien ehkäisyohjelman, jossa päihteiden todetaan edelleen olevan iso ongelma liikenteessä. Ohjelma tukee alkolukon käyttöä ja näkee sen vaihtoehtona ajokiellolle. Alkoholin haitat liikenteessä on tunnistettu myös kansainvälisesti, ja European Transport Safety Council (ETSC) suosittelee voimakkaasti alkolukkojen käytön edistämistä EU:n jäsenmaissa.

– STM:n toimenpideohjelmassa mainitut selvitykset liittyen päihtyneenä ajamiseen, ajokiellon kestoon ja alkolukon käyttöön on tehtävä nopealla aikataululla, sillä alkoholi aiheuttaa tieliikenteessä merkittäviä ongelmia, painottaa Onnettomuustietoinstituutin liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari.

Terveydenhuollossa tulisi tunnistaa ajokortin omaavat alkoholin väärinkäyttäjät ja tehostaa näiden henkilöiden päihdeseurantaa. OTI on lähettänyt näiden toimenpiteiden edistämiseen liittyvän esityksen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Esitys pohjautuu liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tekemiin havaintoihin ja parannusehdotuksiin.

– Samat ihmiset jäävät toistuvasti kiinni ajaessaan päihtyneenä. Tämä osoittaa, että päihderiippuvuus ei Suomessa ole este ajokortin saamiselle tai uusimiselle. Lääkäreiden tulisi ajokortin omaavan ajo-oikeudellisen päihderiippuvaisen henkilön tunnistaessaan ilmoittaa asiasta aina poliisille. Lisäksi poliisin suorittama liikennevalvonta on ensiarvoisen tärkeää, jotta päihtyneet kuskit saadaan pois liikenteestä, Parkkari muistuttaa.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat kaikki kuolemaan johtaneet tie- ja maastoliikenneonnettomuudet. Lautakuntien tehtävänä on selvittää onnettomuuden kulku sekä siihen johtaneet tekijät, ja tehdä tutkinnan perusteella ehdotuksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Onnettomuustietoinstituutti (OTI) hallinnoi liikenneonnettomuuksien tutkinnasta kerättyä tietoa, ja tarjoaa sen pohjalta eri toimijoille liikenneturvallisuuden parannusehdotuksia.