Ozempic-valmisteen saatavuudessa on ollut ongelmia vuoden 2022 elokuusta alkaen. Saatavuushäiriön kesto on aina ilmoitettu määräajaksi, mutta sitä on jouduttu jatkamaan. Tämänhetkinen saatavuushäiriöilmoitus on voimassa kesäkuun 2023 loppuun saakka.

Diabeteslääke Ozempicia käytetään tyypin 2 diabeteksessa verensokerin hoitoon. Tuotteen vaikuttava aine on semaglutidi, joka kuuluu suolistohormoni GLP-1-johdoksiin. GLP-1-johdoksilla on usein myös selvästi laihduttava vaikutus.

Häiriöt valmisteen saatavuudessa ovat maailmanlaajuisia. Taustalla on GLP-1-johdosten kysynnän voimakas lisääntyminen, koska tämä lääkeryhmä on kansainvälisissä hoitosuosituksissa yhdessä SGLT2-estäjien kanssa todettu keskeisimmäksi elinkomplikaatioriskejä vähentäväksi lääkitykseksi tyypin 2 diabeteksen hoidossa. Osaltaan lääkettä on käytetty myös painonpudotukseen.

Kuukausien katko diabeteslääkkeen saatavuudessa turhauttaa

Diabetesliitto saa säännöllisesti huolestunutta palautetta diabetesta sairastavilta semaglutidivalmiste Ozempicin saatavuushäiriöstä. Tyypin 2 diabetekseensa lääkettä käyttävät ovat myös keskustelleet vertaistukipalstoilla lääkkeen saatavuuteen liittyvistä huolistaan.

– Moni lääkkeen käyttäjä on ymmärrettävästi turhautunut pitkittyneeseen tilanteeseen. Ihmisillä on aito huoli terveydestään, kun tuttua ja toimivaa, lääkärin määräämää lääkettä ei olekaan voinut käyttää tai käyttöön on tullut katkoja, Diabetesliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Laura Tuominen-Lozic sanoo.

Diabetesliiton mukaan saatavuushäiriötilanteissa on perusteltua turvata lääkkeen saatavuus lääketieteellisen tarpeen mukaisesti, ja Ozempicin käyttöaihe on tyypin 2 diabeteksen hoito. Liitto on käynyt aktiivista vuoropuhelua maahantuojan ja lääkkeen määrääjien kanssa saatavuushäiriön aikana ja jatkaa sitä yhä.

Terveysalan tuotteet Diabeteskaupasta. Edullisesti ja asiantuntemuksella. Tästä ostoksille.

– Diabetesta sairastavien kannattaa olla yhteydessä hoitavaan lääkäriinsä hoitoon liittyvissä kysymyksissä, jos määrättyä lääkettä ei ole voinut lunastaa, Tuominen-Lozic neuvoo.

Lääkeyrityksen tehtävä on varmistaa, että Suomessa markkinoilla olevaa myyntiluvallista lääkettä on jatkuvasti saatavilla Suomessa toimivien lääketukkukauppojen, apteekkien, sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten tarpeisiin. Apteekit ja lääkekeskukset vastaavat oman toimialueensa lääkehuollosta. Apteekkien on kuitenkin erittäin hankala vaikuttaa tilanteeseen Ozempicin osalta, sillä kyse on maailmanlaajuisesta saatavuushäiriöstä tuotteella, jolla ei ole rinnakkaisvalmistetta. Valmiste on lisäksi kylmäkuljetettava, joten sitä ei voi siirtää apteekista toiseen. Apteekki ei saa myöskään valita reseptiin merkityn käyttöaiheen tai vaikkapa myönnetyn erityiskorvattavuuden perusteella, kenelle se lääkkeen toimittaa.

Lääkealan lupa- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo markkinoilla olevien lääkkeiden valmistusta ja jakelun asianmukaisuutta, lääkkeiden saatavuuden toteutumista ja käyttäjäturvallisuutta. Fimea ei kuitenkaan pysty suoraan vaikuttamaan lääkkeen saatavuushäiriön kestoon tai hankkimaan lääkkeitä Suomeen. Lääkeyritykset ilmoittavat saatavuushäiriöistä Fimealle, jonka verkkopalvelusta voi tarkistaa valmisteiden saatavuushäiriöt.

Globaalit lääkemarkkinat ovat joskus hankalasti ennustettavia, tuotantoketjut pitkiä ja haavoittuvia, eikä uutta tuotantokapasiteettia voida pikaisesti perustaa. Saatavuusongelmia on ollut monissa reseptilääkkeissä viime vuosina.

Terveysalan tuotteet Diabeteskaupasta. Edullisesti ja asiantuntemuksella. Tästä ostoksille.

Lähde: Diabetesliiton tiedote