Viidesosalla suomalaisista työikäisistä on merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta. Kaikkein kuormittuneimpia ovat 20–39-vuotiaat. Lisäksi väestön stressitaso on nousussa kaikissa ikäryhmissä.

Viime vuonna MIELI ry:n kriisitoiminnoissa ja Sekasin-chatissa autettiin yhteensä 175 000 kertaa puhelimitse, kasvokkain ja verkossa. Pelkästään kriisipuhelimeen otettiin yhteyttä 416 000 kertaa.

Varsinkin naiset kokevat enemmän stressiä kaikissa ikäluokissa. Vaikka miesten itsemurhat ovat viime vuosina vähentyneet, nuorten naisten itsemurhakuolleisuus on kasvanut. 

-MIELI ry:n tarjoamalle avulle ja mielenterveyttä vahvistavalle työlle on tässä ajassa todella suuri tarve. Mielenterveys on voimavara, joka auttaa jaksamaan ja suojaa elämän kriiseissä. On myös tärkeää, että vaikeaan tilanteeseen ja pahaan oloon on matalalla kynnyksellä tukea ja apua tarjolla. Tällä ehkäistään mielenterveyden ongelmia ja sitä, että vaikeudet eivät pääsisi kasautumaan, MIELI ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi tiivistää.

Maksa aina tuotteesta halvin hinta – helppo hintavertailu löytyy täältä, Hintaoppaasta

Koronapandemian jälkeistä hoitovelkaa terveydenhuollossa puretaan yhä. Noin 1500 ihmistä on tälläkin hetkellä aikuispsykiatrian jonossa yli lain määräämän kuuden kuukauden odotusajan.

Panostus mielenterveyden hoitoon on vain kymmenesosa mielenterveyden häiriöiden aiheuttamista kustannuksista, Aalto-Matturi toteaa.

Apua ja tukea MIELI ry:n kriisiavusta haetaan eniten omissa tai läheisten elämän kriiseissä. Yhteydenottojen syissä toistuvat vuosittain eniten ahdistuneisuus, sairaudet, ihmissuhdeongelmat ja läheisen kuolema. Sodat, ympäristökriisi ja talousvaikeudet vaikuttavat taustalla. Ne lisäävät pahan olon tunnetta, mutta ovat vain harvoin yhteydenottojen varsinainen syy.

Maksa aina tuotteesta halvin hinta – helppo hintavertailu löytyy täältä, Hintaoppaasta

Kun jotain yllättävää ja ikävää tapahtuu elämässä, lohduksi kaivataan eniten läsnä olevaa keskusteluseuraa, kuuntelevaa korvaa ja käytännön apua.