Aivoterveyttä edistämällä voidaan pienentää riskiä sairastua muistisairauteen. Nyt vietettävällä Aivoviikolla Muistiliitto ja paikalliset muistiyhdistykset haastavat kaikki tekemään tekoja oman aivoterveytensä eteen.

Ikä on suurin riskitekijä muistisairauteen sairastumisessa, mutta muihin riskitekijöihin voi vaikuttaa omilla elintavoilla. Myös muistisairauteen sairastuneiden on tärkeää huolehtia aivoterveydestä, jotta toimintakyky säilyy hyvänä mahdollisimman pitkään.

Aivoviikolla huomio kiinnitetään ravinnon, liikunnan, aivojen aktivoinnin, mielen hyvinvoinnin ja unen merkitykseen. Uni on tärkeää aivoterveydelle, sillä sen tärkein tehtävä on aivojen palautuminen.

– Uni edistää oppimista, jaksamista ja muistamista, sanoo Muistiliiton toiminnanjohtaja Katariina Suomu.

Uni ja sen laatu voivat vaihdella ihmisten elämäntilanteiden mukaan. Esimerkiksi työelämän hektisyys tai huolestuminen maailmantilanteesta voivat vaikuttaa uneen.

– Univaje vaikuttaa esimerkiksi tarkkaavaisuuteen, päättelykykyyn ja luovuuteen. Siksi riittävästä unimäärästä on tärkeää pitää huolta, Suomu kertoo.

Aivoviikon aikana Muistiliiton verkkosivuilta ja sosiaalisesta mediasta löytyy haasteita, joiden avulla jokainen voi tehdä tekoja oman aivoterveytensä eteen.

Kun läheiset huomioidaan, muistisairaudet koskettavat Suomessa noin miljoonaa ihmistä. Suomessa arvioidaan olevan 193 000 muistisairautta sairastavaa. Muistisairauksien riski kasvaa ikääntyessä, mutta Suomessa on myös noin 7 000 työikäisenä sairastunutta. Vuosittain muistisairauteen sairastuu 14 500 ihmistä. Lisäksi noin 200 000 suomalaisella on vaikeuksia tiedonkäsittelyssä, eli esimerkiksi muistiongelmia.