Suomalaistutkimuksen mukaan eläkkeellä olevista jopa reilu viidesosa pelkää oman terveytensä romahtamista. Myös kansansairaudet, uni ja liikunta huolettavat. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1437 eläkeikäistä.

–  Moni haluaa elää hyvän elämän terveenä. Eläkkeellä olevat näkevät usein selvästi sen, että terveyden heikkeneminen heikentää myös elämän laatua. Esimerkkejä löytyy omista tuttavista, jotka eivät terveyden pettäessä ennättäneetkään nauttia eläkevuosien vapaudesta, Mehiläisen yleislääketieteen erikoislääkäri Ari Rosenvall summaa taustoja eläkkeellä olevien suurimpiin terveyshuoliin.

1. Kansansairaudet pelottavat

Kansansairaudet huolettavat eläkkeellä olevia omassa terveydessä kaikista eniten. Tuki- ja liikuntaelinten sekä sydän- ja verisuonten sairauksista on huolissaan jopa kolmannes vastaajista (38 % ja 28 %).  Oman terveyden romahtaminen pelottaa neljäsosaa.

– Onneksi pienilläkin muutostoimilla on merkitystä ja monella eläkeikäisellä on itsellään halu vaikuttaa oman toimintakyvyn säilymiseen jo ennen kuin on liian myöhäistä. Yhdessä lääkärin ja/tai terveydenhoitajan kanssa pystyy hyvin kartoittamaan omat vahvuudet ja samalla nekin tekijät, jotka uhkaavat omaa toimintakykyä. Kun tietää oman tilanteensa, pystyy tekemään oikeita valintoja ja nauttimaan elämästä, sanoo Rosenvall.

2. Yli viidesosa ei nuku hyvin ja se huolestuttaa

Hyvä uni on terveydelle ja hyvinvoinnille välttämätöntä, mutta Taloustutkimuksen kyselyn mukaan jopa joka viides eläkkeellä oleva nukkuu huonosti. Kaiken kaikkiaan uniongelmat huolestuttavat 22 % eläkkeellä olevista.

– Tilapäisiä unihäiriöitä on jokaisella jossakin elämänvaiheessa. Oman unen määrän ja laadun arvioiminen on vaikeaa, mutta esimerkiksi liiallinen päiväaikainen väsymys on selvä merkki siitä, että jotakin on pielessä yöunen suhteen. Ahdistus siitä, saako unta, tai haaste ylläpitää säännöllistä vuorokausirytmiä voi vaikuttaa hyvinkin paljon unen määrään ja laatuun, jolloin tilanne voi vaatia tutkimusta ja hoitoa, Rosenvall kuvailee uniongelmien mahdollisia syitä.

3. Liikunko tarpeeksi?

Vaikka lähes puolet (40 %) eläkkeellä olevista harrastaa liikuntaa päivittäin, reilu viidesosa (22 %) liikkuu omasta mielestään kuitenkin liian vähän. Reipas liikunta edistää terveyttä ja henkistä hyvinvointia monin tavoin ehkäisemällä muun muassa kansansairauksia sekä edistämällä hyvää unta.

– Ikävuosien mukana kertyvät vaivat tai sairaudet saattavat rajoittaa liikkumista. Toisaalta myös hyötyliikunta jää helposti kokonaan pois silloin, kun jää pois työelämästä. Jos arki sisältää eläkkeellä kovin vähän liikuntaa, kannattaa pysähtyä miettimään omaa tilannettaan ja tarvittaessa yhdessä ammattilaisen kanssa suunnitella tapa sisällyttää liikunta mukaan arkipäiviin, Rosenvall ehdottaa.

4. Ikääntyminen pelottaa

Ikääntyminen pelottaa miltei viidesosaa (17 %) vastaajista, mutta pelkojen kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Huolia voi hälventää ja mahdollisia terveysongelmia ennakoida käymällä säännöllisesti terveystarkastuksissa.

– Ikävuosien lisääntyessä ihmisten yksilöllisyys terveysasioissa selvästi korostuu ja rutiininomaisten ”ikäryhmätarkastusten” mielekkyys vähenee. Jokaisella meistä on joitakin huolia oman terveytensä suhteen. Huolten lisäksi voi olla myös erilaisia vaaratekijöitä uhkaamassa omaa terveyttä ja toimintakykyä. Terveystarkastuksesta on toki hyötyä, jotta tietää kattavasti sen, miten omaa terveyttä voi omilla toimillaan edistää, Rosenvall sanoo.

5. Yksinäisyys mietityttää osaa, vaikka moni tyytyväinen ihmissuhteisiin

Taloustutkimuksen kyselyn mukaan valtaosa eläkkeellä olevista on tyytyväinen parisuhteeseensa (81 %) ja suhteisiin lähipiirinsä (85 %) kanssa. Hyviä ystäviä on kolmella neljästä (77 %), mutta silti reilu kymmenes kokee itsensä yksinäiseksi.

Elämä tarjoaa hyviä hetkiä suurimmalle osalle vastaajista

Taloustutkimuksen kyselyn mukaan useimmat (86 %) eläkkeellä olevista ovat sitä mieltä, että elämä tarjoaa itselle hyviä hetkiä, joista voi löytää paljon iloa. Suurin osa (94 %) kyselyyn vastanneesta kokee olevansa onnellinen ja kaksi viidestä odottaa innolla tulevaisuutta.

– Onneksemme on niin, että oikeita valintoja tekemällä voi parantaa omaa fyysistä ja henkistä hyvinvointiaan. Samalla tulee parantaneeksi mahdollisuutta säilyttää oma toimintakyky ja elämän laatu myös tulevaisuudessa. Kun löytää omat iloa tuottavat mielenkiinnon kohteensa ja hyödyntää niitä oikein terveyden kannalta, elämä tarjoaa hyviä hetkiä, Rosenvall kommentoi.

Lähde: Mehiläisen ja Taloustutkimuksen toteuttama kyselytutkimus