Kansallisella tasolla työikäisen väestön terveyttä mittaavat tulokset ovat pysäyttäviä erityisesti miesten osalta. Asiasta puhuu Terveystalon johtava työterveyslääkäri Ilse Rauhaniemi.

– Yli 55-vuotiaista miehistä lähes 60 prosentilla ja 65-vuotiaista miehistä 80 prosentilla on korkea riski sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin, Rauhaniemi toteaa.

-Kyseiset taudit aiheuttavat edelleen lähes puolet työikäisten kuolemista Suomessa, sillä ensimmäinen selkeä oire näissä voi olla ennenaikaiseen kuolemaan johtanut infarkti.

-Mikäli emme ryhdy järeisiin ennaltaehkäiseviin toimiin, riskit uhkaavat toteutua kymmenen vuoden sisällä, Rauhaniemi varoittelee kansallisia terveystoimijoita ja kansalaisia itseään.

Diabetes, entäs se diabetes

Tulosten mukaan riskit ovat merkittäviä myös muiden sairauksien osalta.

Esimerkiksi lähes 30 prosenttia yli 55-vuotiaista miehistä on korkeassa riskissä sairastua tyypin 2 diabetekseen.

– Suomessa tyypin 2 diabetes lisääntyy nopeammin kuin muualla Euroopassa, mikä kertoo omien elintapojemme kaipaavan korjausliikettä, lääkäri Rauhaniemi sanoo.

Tunnistamalla sairastumisriskit tehokkaasti ja systemaattisesti hyvissä ajoin voidaan terveydenhuollon niukat resurssit jatkossa kohdentaa paremmin niihin sairauksiin, jotka eivät ole ehkäistävissä.

Ennaltaehkäisevällä työkykyjohtamisen tuella voidaan pyrkiä siihen, että sairaita ihmisiä on tulevaisuudessa vähemmän.

-Väestön ikärakenteen ja palvelujärjestelmän kantokyvyn vuoksi tämä on välttämätöntä, Rauhaniemi jatkaa.

Riskit voidaan tunnistaa verikokeella

Modernin teknologian mahdollistaman läpimurron myötä kahdeksan tyypillisimmän elintapasairauden riski voidaan nykyisin tunnistaa yhdestä verinäytteestä.

Tämä nopeuttaa ja sujuvoittaa ammattilaisen työtä merkittävästi. Ensimmäisen viiden kuukauden aikana on Terveystalossa analysoitu yli 50 000 verinäytettä, jotka osoittavat työurien pidentämisen olevan haasteellisia, ellei toimiin ripeästi tartuta.