Kuntien vanhuspalveluista vastaavatkin ovat jo huolissaan kotihoidon riittävyydestä, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kunnille, kuntayhtymille ja yhteistoiminta-alueille lähettämästä kyselystä.

Vain noin puolet (54 prosenttia) vastaajista on sitä mieltä, että alueella on riittävästi kotihoidon palveluja. Tilanne on heikentynyt vuodesta 2016.

Väestön ikääntyessä kunnissa tarvitaan erityisosaamista vanhuksia koskettavista ongelmista. Erityisosaamisen saatavuus on laskenut monilla osaamisalueilla. Heikoiten on käytettävissä ikääntyneisiin erikoistuneen gerontologisen sosiaalityön osaamista.

-Maakunnissa kehitetään tällä hetkellä asiakasohjausta, jonka tehtävänä on huolehtia, että ikäihminen saa tarvitsemansa palvelut ja sosiaaliturvan. Asiakasohjaukseen tarvitaan lisää gerontologisen sosiaalityön ammattilaisia. Pula on niin suuri, että pitäisi harkita koulutusmäärien nostoa, valittelee johtava asiantuntija Sari Kehusmaa THL:sta.

Kyselyn perusteella useat vanhuspalvelujen erityisryhmät saavat Suomessa aiempaa vähemmän heille kohdennettuja palveluja.

Erityisryhmillä tarkoitetaan asiakkaita, jotka tarvitsevat enemmän tukea kuin muut. Tällaisia ovat esimerkiksi yksin asuvat muistisairaat, päihteiden käyttäjät ja mielenterveysasiakkaat sekä vammaiset ihmiset.

Myös vähävaraiset tai äskettäin leskeksi jääneet vanhukset pitäisi huomioida, sillä heillä on elämäntilanteensa vuoksi suurentunut riski sairastua, syrjäytyä tai joutua toimeentulovaikeuksiin.

Iäkkäiden palveluissa tavoitteena on, että menojen kasvua hillitään tukemalla vanhusten toimintakykyä, jotta he pärjäisivät kotona pitkään. Kyselyn perusteella toimintakyvyn tuen määrärahat riittävät aiempaa huonommin. Saatu tulos on seuranta-ajan heikoin.

-Vastausten perusteella vanhuspalvelut ovat monilta osin kunnissa heikentyneet. Muutos on huolestuttava, koska palveluja tarvitsevien määrä kasvaa kiihtyvällä vauhdilla. Vanhuspalveluja pitäisi kehittää nyt erityisen tavoitteellisesti. Jatkossa entistä suurempi osuus budjettivaroista kuluu vanhuspalvelujen järjestämiseen, Kehusmaa toteaa.