Yhteisvastuukeräyksen saattohoitohanke järjestää tapahtuman syyskuussa. Hyvä kuolema on jokaisen oikeus.

Tapahtumassa keskustellaan saattohoidon tärkeydestä, tarpeellisuudesta ja tulevaisuuden näkymistä Suomessa. Valtakunnallinen tapahtuma on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Saattohoitotapahtuma järjestetään Finlandia-talolla torstaina  24.9.2015 klo 10–17.00. Saattohoitotapahtuman järjestää Yhteisvastuukeräyksen saattohoitohanke, jota johtaa Terhokodin ylilääkäri Juha Hänninen. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan (Etene) sekä potilasjärjestöjen kanssa.

-Saattohoito koskettaa kaikkia kuolemaa lähestyviä ihmisiä diagnoosista riippumatta. Se koskettaa myös heidän läheisiään. Saattohoidon ei tule olla vain mahdollisuus, vaan kaikkien oikeus kunkin omien tarpeiden mukaan. Moraalinen velvollisuutemme on estää kuolemiseen liittyvää kärsimistä. Yhteiskunnan moraalista tasoa kuvastaa se, kuinka kohtelemme haavoittuvimpia ihmisiä, sanoo Juha Hänninen.

Mukana hankkeessa ovat Munuais- ja maksaliitto, Syöpäjärjestöt,  Hengitysliitto, Sydänliitto, Muistiliitto, Omaiset ja läheiset, Lihastautiliitto, Vanhustyön keskusliitto sekä Kehitysvammaliitto.