Koronapandemian vaikutukset nuorten hyvinvointiin korostuivat toimintarajoitteissa nuorissa ja erityisesti niillä, jotka ovat ulkomaalaistaustaisia, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tuoreesta tutkimuksesta.

Noin 40 prosenttia nuorista, joilla on sekä toimintarajoitteita että ulkomaalaistaustaa raportoivat ahdistusta, kun vastaava luku koko väestön keskuudessa oli vain 14 prosenttia.

Tutkimuksessa selvitettiin kasi- ja ysiluokkalaisten sekä sekä lukio- ja ammattikoululaisten ykkös- ja kakkosvuoden opiskelijoilta heidän kokemaansa ahdistusta vuonna 2021.  

Lisäksi tutkimus osoittaa, että toimintarajoitteiset ja ulkomaalaistaustaiset nuoret raportoivat muuta väestöä useammin jääneensä vaille tarvitsemaansa tukea etäopetuksessa. Niin ikään heidän perheidensä sisäiset erimielisyydet kasvoivat pandemian aikana. Nämä negatiiviset vaikutukset lisäsivät entisestään heidän ahdistustaan verrattuna muuhun väestöön. 

Kriisit koskettavat haavoittuvia

Tutkimuksen tulokset korostavat, että kriisitilanteen vaikutukset eivät ole samanlaisia kaikille nuorille. Haavoittuvaan asemaan voivat joutua erityisesti nuoret, jotka kokevat eriarvoisuutta useiden eri tekijöiden, kuten ulkomaalaistaustan ja toimintakyvyn vuoksi. 

THL:n tutkijapäätelmä on, että koulujen, terveys- ja sosiaalipalvelujen tarjoajien ja yhteiskunnan laajemminkin tulisi kiinnittää erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin nuoriin. Heille olisi tarjottava entistä kohdennetumpia palveluita ja tukea kriisin seurausten lieventämiseksi. 

Tutkijat toteavat, että aikka osassa perheitä pandemian vuoksi lisääntynyt yhdessä vietetty aika aiheutti ristiriitoja, lisäsi se joissain perheissä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Lisäksi pandemia toi näkyväksi haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden näkökulmasta monia palveluihin liittyviä puutteita, joihin on nyt mahdollista puuttua entistä tehokkaammin. 

Tutkimus perustuu Kouluterveyskyselyn aineistoon nuorista.

PUHTIPÄIVÄT20 -koodilla 20 prosentin alennus Puhti-verikokeista. TILAA TESTIT TÄSTÄ!