Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Nuorisotutkimusverkoston yhteistyönä tehty tutkimus on paneutunut työrauhaan koululuokissa – ja siihen mitä siitä parhaimmillaan seuraa.

-Ne nuoret, jotka olivat kokeneet työrauhan luokassa vahvaksi, olivat jatkaneet opintojaan peruskoulun jälkeen vähintään toisen asteen tutkintoon saakka niitä nuoria useammin, jotka olivat kokeneet työrauhansa heikommaksi, kertoo THL:n tilastotutkija Marko Merikukka.

Rauhallinen opiskeluympäristö on siis tärkeä asia. Esimerkiksi moni koulukiusattu voi pelätä opiskelujen jatkamista, kun pääsee pakollisesta kouluympäristöstä pois.

Osallisuus yläkoulussa ei ole ainoa koulutuksen pituuteen vaikuttava tekijä. Tutkimus vahvisti aikaisempien tunnistettujen tekijöiden – nuorten mielenterveyden häiriöiden, koulumenestyksen, perheen suhteellisen köyhyyden ja vanhempien matalan koulutusasteen – yhteyden koulutuksen pituuteen.

-Koulutason näkökulmasta katsottuna sosiaalisen osallisuuden ja erityisesti luokkatyörauhan vahvistaminen on kuitenkin tärkeä koulutuspoliittinen löydös, tutkijat painottavat.