Pidempi koulutus nuoruudessa ennustaa parempaa terveyden kehitystä. Journal of Public Health –tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa tutkittiin useita terveydentilan muutoksiin liittyviä mekanismeja.

Koulutuksen pidentäminen jo yhdellä vuodella ennusti terveydentilan myönteisempää kehitystä 16 prosentilla.

Helsingin yliopiston, Turun yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteisessä tutkimuksessa seurattiin lähes 3 600:tta suomalaista lapsuudesta keski-ikään. Terveydentilan kehityksen seurantavuodet olivat 1986 ja 2001 välillä. Tutkimukseen osallistuneet raportoivat terveydentilansa kolme kertaa seurannan aikana.

Paremman koulutuksen yhteyttä terveydentilan myönteiseen kehitykseen välittivät – jopa terveyskäyttäytymistä voimakkaammin – hyvä mielenterveys ja koulutuksen myötä paranevat vaikutusmahdollisuudet. Varsin monet tekijät näyttivät liittyvän kasautuvasti terveyden tilan kehittymiseen, vaikka minkään yksittäisen tekijän vaikutus ei siis ollut kovin suuri.

THL:n tutkimusprofessori Marko Elovainion mukaan tutkimustulosten perusteella kannattaisi keskittyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ehkäisemään ongelmien kasautumista.

-Koulutus näyttää olevan varsin tehokas ongelmien kasautumisen estäjä, toteaa Elovainio.

-Esimerkiksi yksittäisiin terveyskäyttäytymisriskeihin tai muihin tekijöihin panostaminen on luultavasti vähemmän vaikuttavaa. Erityisen tärkeää olisi panostaa terveysriskissä olevien lasten ja nuorten koulutukseen.