Eduskunnan diabetesverkoston puheenjohtaja, vasemmistoliiton kansanedustaja Katja Hänninen ja verkoston varapuheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Matias Marttinen vaativat diabetesta sairastavien lasten omahoidon parempaa huomiointia ja tukea kouluissa. Maassamme noin 500 lasta sairastuu tyypin 1 diabetekseen vuosittain, ja noin 4 000 alle 16-vuotiasta lasta sairastaa diabetesta.

– Jotta diabetesta sairastavat lapset voivat osallistua perusopetukseen, diabeteksen hoidon on onnistuttava ja tähän lapset tarvitsevat aina aikuisen tukea, sanoo Katja Hänninen.

Terveysalan tuotteet Diabeteskaupasta. Edullisesti ja asiantuntemuksella. Tästä ostoksille.

Lainsäädäntö tukee diabetesta sairastavien lasten oikeutta omahoidon tukeen. Kuitenkaan diabetesta sairastavien lasten yhdenvertaisuus ei aina toteudu. Käytännössä lapset eivät aina saa tarvitsemaansa tukea, tai tuen järjestyminen on kohtuuttomien ponnistelujen ja lasten vanhempien väsymättömän taistelun tulos.

– Usein kyse on tiedon tai osaamisen puutteesta, mikä heijastuu resurssipulana. Vastuiden jakautuminen, opetustoimen ja terveydenhuollon välinen työnjako ja prosessit omahoidon tuen järjestämiseksi ovat usein epäselviä, sanoo Matias Marttinen.

Asia on nyt erityisen ajankohtainen myös sen vuoksi, että hyvinvointialueet aloittivat työnsä vuoden 2023 alussa. Nyt on siis entistä suurempi tarve, mutta myös mahdollisuus, luoda ja päivittää kouluterveydenhuollon ja opetustoimen yhteistyötä hyvinvointialueiden ja kuntien välillä.

– Olennaista olisi luoda selkeät ja suunnitelmalliset prosessit omahoidon tuen ja lääkehoidon toteuttamiseksi, joilla lasten yhdenvertaisuus taataan joka koulussa sekä lisätä tietoa diabeteksesta, sanoo Katja Hänninen.

Kansanedustajat penäävät hallitukselta asian suhteen toimia.

Terveysalan tuotteet Diabeteskaupasta. Edullisesti ja asiantuntemuksella. Tästä ostoksille.