Psykoterapeutti Thea Strandholm puhuu tässä jutussa aktiivisen kuuntelun ja yksilöllisen kohtaamisen tärkeydestä. Hän antaa viisi vinkkiään yhdenvertaiseen kohtaamiseen.

Ihmisen käyttäytyminen rakentuu ydinoletusten ympärille maailmasta, Strandholm toteaa. Ajatukset ja näkemykset ovat alkaneet muotoutua jo lapsuudesta asti. Taustalla vaikuttaa moni tekijä, kuten kasvuympäristö, arvomaailma, asenne, koulutustausta ja koetut asiat. Lisäksi esimerkiksi persoonallisuus ja temperamentti sekä yhteiskunta ja media tyypittävät sitä mitä olemme, sanomme ja miten asiat koemme.

– Yhdenvertaisten kohtaamisten kannalta on tärkeä tunnistaa omat tunteesi. Tule tietoiseksi siitä, mistä oma arvomaailmasi kumpuaa. Uskalla kyseenalaistaa tapa, miten ajattelet ja miten oma ympäristösi ajattelee, sanoo psykoterapeutti Thea Strandholm Mehiläisestä.

Kyky kohdata ja arvostaa erilaisia ihmisiä, taustoja, kulttuureita, mielipiteitä, uskomuksia ja kokemuksia edellyttää avoimuutta, empatiaa, kunnioitusta ja halua oppia uutta erilaisista näkökulmista. Kaikilla on oikeus samanarvoiseen kohteluun taustastaan, ominaisuuksistaan tai muista henkilökohtaisista tekijöistään riippumatta.

– Pyri ymmärtämään toisten ihmisten kokemuksia ja tunteita ja näkemään maailma heidän silmiensä kautta. Olemalla aktiivinen kuuntelija pystyt rakentavaan vuorovaikutukseen, psykoterapeutti opastaa.

Strandholm haastaa jokaista rohkeuteen:

– Ihmisillä on taipumus hakeutua samankaltaisuuteen. Olemalla avoin erilaisille kokemuksille ja tunteille, pystyt kehittämään omaa tietoisuuttasi ja ymmärrystäsi. Tietoisuuden lisääminen auttaa tunnistamaan omia ennakkoluuloja ja olettamuksia ja kehittymään esimerkiksi monimuotoisuuden kohtaamisessa.

5 vinkkiä yhdenvertaiseen kohtaamiseen

  1. Tunnista omat tunteesi. Uusien asioiden ympärille liittyy paljon erilaisia tunteita – niin positiivisia kuin negatiivisiakin. Myös vaikeat tunteet on tärkeä tunnistaa. Muista itsereflektointi: katso havainnoijan kulmasta omaa toimintaasi. Tunteita kuuntelemalla voit ohjata käyttäytymistäsi.
  2. Älä oleta. Vältä ennakkoluuloja, yleistämistä ja stereotypioita. Älä oleta, että kaikki ovat samanlaisia. Jokaisella on oikeus luoda oma identiteettinsä.
  3. Harjoittele toisen asemaan asettumista. Pyri ymmärtämään toisten ihmisten kokemuksia ja tunteita ja näkemään maailma heidän silmiensä kautta. Ole aktiivinen kuuntelija ja pyri rakentavaan vuorovaikutukseen.
  4. Jousta ja sopeudu. Ole avoin uusille ideoille, näkökulmille ja erilaisille ajattelutavoille. Kuuntele aktiivisesti ja ole valmis oppimaan muiden kokemuksista ja näkökulmista. Jos mokaat, pyydä anteeksi. Uudet tilanteet ovat oppimistilanteita kaikille osapuolille.
  5. Haasta itseäsi. Ihmisillä on taipumus hakeutua samankaltaisuuteen. Ole rohkeasti avoin erilaisille kokemuksille ja tunteille ja pyri kehittämään omaa tietoisuuttasi ja ymmärrystäsi. Tietoisuuden lisääminen auttaa tunnistamaan omia ennakkoluuloja ja olettamuksia ja kehittymään monimuotoisuuden kohtaamisessa.