New Yorkin yliopiston laboratoriokokeessa havaittiin, että sähkösavuke aiheuttaa hiirille keuhkosyöpää.

Tutkimuksessa 85 koehiirtä jaettiin sattumanvaraisesti kolmeen ryhmään. Ensimmäisen ryhmän hiiriin testattiin nikotiinia sisältävää sähkösavukenestettä, joka oli liuotettu isopropyleeniglykolin ja kasviglyserolin seokseen.

Toisen ryhmän hiiret altistettiin pelkästään edellä mainitulle seokselle ja kolmannen ryhmän hiiret pelkälle suodatinilmalle.

Ensimmäisen ryhmän hiiriä oli 40, joista keuhkosyövän (adenokarsinooman) sai yhdeksän hiirtä (22,5 prosenttia). Virtsarakon solujen hyvänlaatuista liikakasvua esiintyi 23 hiirellä (57,5 prosentilla).

Toisessa ryhmässä yksikään hiiristä ei saanut syöpää, mutta yhdellä esiintyi virtsarakon solujen liikakasvua. Suodatinilmalle altistetuista 18 hiirestä yksi sai keuhkosyövän, eikä yhdelläkään esiintynyt virtsarakon solujen liikakasvua.

Vaikka koe-eläinten määrä oli tutkimuksessa varsin pieni, tutkijat uskovat tulosten tukevan oletusta sähkösavukkeen syöpävaarallisuudesta. Jo aiemmissa kokeissa he olivat havainneet, että sähkösavukkeen höyry ja nikotiini vahingoittavat hiirten DNA:ta ja estävät sen korjaantumista keuhkoissa ja virtsarakossa. Tämä voi kertoa siitä, että sähkösavuke sisältää karsinogeenejä eli syövälle altistavia aineita ja saattaa olla syöpäriski myös ihmisille.

Tutkimus julkaistiin 7.10. PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America -lehdessä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan sähkösavukkeiden pitkäaikaiskäytön vaikutukset tunnetaan vasta vuosien tai vuosikymmenien päästä, kun käyttäjien terveyttä on pystytty seuraamaan riittävän kauan.