Vaikka nuorten nuuskan käyttö on lisääntynyt, se on vielä suhteellisen alhaisella tasolla tupakoinnin yleisyyteen verrattuna. Nuuskan myynnin laillistaminen lisäisi voimakkaasti nuuskan käyttöä, toteaa kansanterveysjärjestö Suomen ASH ry:n puheenjohtaja Pekka Puska.

Vaikka nuuskan käyttö, sen lisääntyminen eräissä nuorten ryhmissä ja laiton myynti ovat ongelmia, nuuska-asia ei ole mitenkään ”levinnyt käsistä”. Päivittäin nuuskaavien nuorten osuus on vain noin 5-10 prosenttia. Nuuskan käytön torjunta on silti tärkeä terveysasia.

– Jos nuuskan myynti laillistettaisiin, se eittämättä lisäisi nuuskan käyttöä. Suurimmat terveyshaitat tulisivat näillä näkymin ammattiin opiskeleville nuorille. Lisäksi esimerkiksi marginaalisena pysynyt naisten nuuskaaminen voisi voimakkaan markkinoinnin seurauksena moninkertaistua, sanoo professori Pekka Puska.

Nuuskan käytön yleistyminen voi johtua siitä, että se koetaan haitattomaksi eikä nuuskan terveyshaitoista tiedetä yhtä hyvin kuin tupakoinnin haitoista.

– Nuuskasta viestitään erityisesti sosiaalisessa mediassa hyvin myönteiseen sävyyn. Siellä sitä pidetään lähes terveystuotteena. Kuitenkin nuuska sisältää lähes 30 syöpävaarallista ainetta, painottaa Suomen ASH ry:n toiminnanjohtaja Mervi Hara.

Nuuskan käyttäjillä on suurempi riski sairastua suu-, ruokatorvi- ja mahasyöpiin kuin niillä, jotka eivät käytä mitään tupakkatuotteita. Nuuskan käyttö näyttää lisäävän riskiä sairastua esimerkiksi sydämen vajaatoimintaan. Runsas nuuskaaminen lisää myös kakkostyypin diabeteksen riskiä, sillä nikotiini vähentää insuliiniherkkyyttä.

– Nuuskan myynnin laillistaminen olisi lainsäätäjältä vääränlainen viesti nuuskan käytön seurauksista. Sen käytön yleistyminen johtaisi myös terveyshaittojen yleistymiseen ja terveydenhuollon kustannusten nousuun. Sitä ei kompensoitaisi saatavilla verotuloilla, sillä muiden tupakkatuotteidenkaan verotulot eivät riitä kattamaan niiden käytöstä yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia, korostaa Pekka Puska.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä esitti viime vuonna tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistä koskevassa mietinnössään nuuskan, purutupakan ja nenänuuskan matkustajatuonnin vähentämistä kilosta 100 grammaan. Samalla työryhmä ehdotti, että myös matkustajatuontirajoitusten rikkomuksista annettavia seuraamuksia tehostettaisiin ja vahvistettaisiin viranomaisten keinoja valvoa laitonta maahantuontia ja kauppaa.

– Sen sijaan, että keskusteltaisiin nuuskan tai purutupakan myynnin laillistamisesta, olisi tärkeää keskittyä työryhmän ehdotusten edistämiseen, mihin sisältyvät myös tehostetut toimet nuuskan torjunnassa, toteaa Puska.