Terveyden Asialla julkaisi WHO:n tupakoinnin torjunnan puitesopimusta arvioivan asiantuntijaryhmän puheenjohtajan Pekka Puskan ajatuksia sähkötupakkaraporttiin liittyen. Nyt Vapers Finland eli sähkötupakoinnin tietämystä lisäävä yhdistys pitää näkemyksiä virheellisinä.

Heidän vastineensa alla:

THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) julkaisi kirjoituksen koskien Englannin terveysviraston (Public Health England) laatimaa raporttia sähkösavukkeista. Lausunnossa väitettiin monia asioita, joista osa oli jopa täysin virheellisiä ja suurin osa vailla minkäänlaista näyttöä.

Koska kirjoittaja ei tarjoa todisteita mistään väitteistään, niiden todenmukaisuus jää täysin arvailujen varaan. Oli kuinka lääkäri tahansa, pelkkä retoriikka ei ole oikea tapa hoitaa keskustelua, jossa tiede on merkittävässä roolissa. Näyttöä täytyy pystyä esittämään, muuten sanoma on merkityksetön ja mahdollisesti jopa haitallinen.

Kirjoituksessa viitataan ohimennen joidenkin viranomaistahojen brittilausuntoa kohtaan esittämään kritiikkiin, mutta jälleen kerran, minkäänlaisia lähdeviitteitä ei esitetä, joten on mahdotonta arvioida kyseisten mielipiteiden tieteellisen argumentoinnin laajuutta ja pätevyyttä, tai vastaavatko ne ylipäätään THL:n kirjoituksessa annettua käsitystä.

Näytöksi ei sovi yksittäisen henkilön mielipidekirjoitus, vaikka se olisi julkaistu Lancet -lehdessä. Lisäksi myös Lancet -lehden kirjoitusta vastaan on esitetty ankaraa ja erittäin hyvin perusteltua kritiikkiä.

Vähäriskisten tuotteiden kuvaaminen lauseella ”ei ole turvallinen” on hyvinkin epäilyttävä lähestymistapa, jolla on kansanterveydellisiä haittavaikutuksia ottaen huomioon, että sillä kuvataan tuotetta, jolla korvataan mahdollisimman ”ei turvallista” tuotetta, tupakkaa. Kukaan, myöskään Public Health England, ei ylipäätään väitä, että sähkösavuke olisi täysin turvallinen, vaan että se on tupakkaa selvästi vaarattomampi. Tämä on jo itsessään riittävä syy käyttää sähkösavuketta poltettavien tupakkatuotteiden sijasta. Tupakkaa korvaavan tuotteen ei tarvitse olla täysin riskitön, riittää että se on selvästi tupakkaa riskittömämpi.

Realistinen ja rehellinen kommunikointi sähkösavukkeiden riskeistä on ainoa keino, jolla kehitystä voidaan viedä eteenpäin ja minimoida mahdolliset riskit tai saada ne tavoitteen mukaisesti jopa poistettua lähes kokonaan. Jäljelle jäävät riskit ovat niin pienet, eivätkä ne kohdistu kuin itse käyttäjään, että on kohtuutonta ryhtyä demonisomaan sähkösavukkeita niiden perusteella, saati sitten tukahduttaa niiden käyttöä tupakkaa korvaavana tuotteena lainsäädännöllisin toimenpitein.

Tämä on huomioitu myös tupakkatuotedirektiivissä, missä, toisin kuin Puska väittää, sähkösavukkeita ei säännellä yhtäläisin säädöksin savukkeiden kanssa. Tupakkatuotedirektiivissä mm. suositellaan makuaineiden sallimista sähkösavukkeissa, kun tupakkatuotteissa niiden käyttö sitä vastoin on kielletty

Päinvastoin kuin kirjoittaja esittää, tupakkaa korvaavien tuotteiden hyödyt ovat todistusaineiston valossa haittoja suuremmat, minkä esimerkiksi nuuskamaana tunnetun Ruotsin alhaiset tupakointitilastot hyvinkin selkeästi osoittavat.

Totta on, että…

… tutkimustietoa tarvitaan, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö jo olemassa oleva tieto olisi riittävää, että sähkösavukkeita voidaan sanoa vähintäänkin niin turvallisiksi, että niitä kannattaa käyttää tupakan sijasta. Jokainen asiaa vähänkään ymmärtävä varmasti tietää sen, että tupakoinnin haitallisuus johtuu nimenomaan palamisreaktiossa syntyvistä yhdisteistä ja savusta. Sähkösavukkeen lisäksi esimerkiksi nikotiininkorvaustuotteidenkin kehittämisen taustalla on se kiistämätön tosiasia että savuton vaihtoehto on huomattavasti vähemmän haitallinen.

Kirjoittajan väittämät jatkuvat perusteettomina kirjoituksen loppuun asti. On toki totta, että nuoret kokeilevat sähkösavukkeita, mutta mitään todisteita tai edes viitteitä siitä, että nämä satunnaiset kokeilut johtaisivat tupakointiin, ei ole olemassa. Sen sijaan on vahvaa todistusaineistoa siitä, että sähkösavukkeiden käyttö tupakoimattomien keskuudessa on vähäistä ja vakituinen käyttö olematonta. Samaten on vahvaa näyttöä siitä, että suuri määrä tupakoitsijoita on jo lopettanut tupakoinnin sähkösavukkeiden avulla.

Kaiken tutkimusnäytön mukaan sähkösavukkeet ovat siis paljon todennäköisemmin portti pois tupakoinnista, kuin tupakointiin. Kaikki tämän käsityksen vastaiset näkemykset ovat pelkkää spekulaatiota, vieläpä kaiken tutkimustiedon ja käytännön näytön vastaista spekulaatiota.

Koska sähkösavukkeiden ei ole osoitettu johtavan tupakointiin ja niitä käytetään pääsääntöisesti tupakoinnin vähentämiseen tai lopettamiseen, on perusteetonta väittää niiden myynnin edistämisen olevan tupakkateollisuuden intresseissä, ainakaan poltettavien tupakkatuotteiden kulutusta lisäävänä tuotteena Sähkösavukkeet syövät jatkuvasti kiihtyvällä vauhdilla poltettavien tupakkatuotteiden markkinaosuutta. (…)

On myös viranomaistaholta erittäin epäkorrektia syyttää toisen valtion arvovaltaista terveysvirastoa ja omalla alallaan korkealle arvostettuja tutkijoita epäpätevyydestä ja epäeettisestä toiminnasta esittämättä asiasta samassa yhteydessä kivenkovia, konkreettisia todisteita. Tällaisiahan ei esitetty edes Lancet -lehden kirjoituksessa, joten kyseisen kaltaisen mielipidekirjoituksen takaa ei tällaisia syytöksiä voida huudella, vieläpä Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen virallisilla nettisivuilla.