Alkoholin riskikäytön varhainen tunnistaminen ja avun tarjoaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ovat kustannustehokkaita keinoja alkoholihaittojen vähentämiseksi, todetaan Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n hiljattain ilmestyneessä raportissa. Raportissa selvitettiin keinoja alkoholihaittojen vähentämiseksi.

OECD:n mukaan perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa toteutettavat varhaiset seulonnat ovat keinona kustannustehokkaita ja suositeltavia, vaikka niiden toteuttamiseen tarvitaankin resursseja. Tutkimuksen mukaan alkoholikäytönseulonta perusterveydenhuollossa ja työpaikoilla on kuitenkin vielä nykyisin vähäistä.

Niin kutsutun mini-intervention (potilaan alkoholinkäytön kartoitus) käyttö suomalaisessa perusterveydenhuollossa näyttäisi kuitenkin yleistyneen 2000-luvun alkuvuosina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhdessä aluehallintoviranomaisten kanssa panostaa tänä ja ensi vuonna ehkäisevässä päihdetyössä varhaisen puuttumisen menetelmiin ja ammattilaisten osaamisen kehittämiseen.