Yliopistosairaaloiden tekemästä lasten koronavirusriskiryhmiä koskevasta linjauksesta käy ilmi, että vaikean koronasairauden riski on matala lapsilla ja nuorilla, jotka ovat terveitä, joiden perussairaus on hoitotasapainossa ja jotka sairastavat diabetesta ilman merkittäviä lisäsairauksia.

Mikäli lapsella ei ole ollut rajoituksia lähiopetuksen tai varhaiskasvatuksen suhteen vaikkapa influenssakaudella, hänen ei ole syytä jäädä pois päivähoidosta tai koulusta myöskään koronavirusepidemian aikana.

Turhaa altistumista koronavirukselle tulee kuitenkin välttää. Osalla potilaista tämä voi tarkoittaa kotiin jäämistä päivähoidosta ja koulusta. Kotiin jäämistä suositellaan alla luetelluille lastensairauksien riskiryhmille. Lapsen hoitava lääkäri tekee päätöksen lapsen (tarvittaessa myös sisarusten) kotiin jäämisestä yksilöllisen arvion perusteella.

Koronaviruksen suhteen lasten riskiryhmiksi luokitellaan seuraavat sairaudet:

1. Keuhkosairaudet

· Harvinaiset vaikea-asteiset keuhkosairaudet

· Ventilaatiotukea tai lisähappihoitoa vaativat lasten keuhko- ja lihassairaudet

· Keuhkosairaus, johon liittyy kohonnut keuhkoverenkierron vastus

· Voimakkaasti alentunut keuhkojen liman poisto (vaikea-asteiset bronkiektasiat tai keuhkoputkien värekarvojen toimintahäiriö), poikkeuksellisen vaikea-asteinen astma

ETÄLÄÄKÄRI – edullinen ja aina lähelläsi, Klinikka Lux

2. Sydänsairaudet

· vaikea sydämen vajaatoiminta

· keuhkoverenpainetauti

· lapset, joiden keuhkoverenkierto on shuntin varassa (BT-shuntti, RV-PA shuntti)

· leikkaamaton syanoottinen Fallotin tetralogia (TOF)

3. Immunosuppressoidut ja muut potilaat

· solusalpaajahoitoa tai muuta voimakasta immunosuppressiivista hoitoa saavat

lapset (syöpähoidot, elinsiirron saaneet lapset, tietyt neurologiset potilaat)

· vaikeat synnynnäiset immuunipuutoset

4. Lastenneurologiset potilaat

· lastenneurologiset potilaat, joilla on hengitysvaje ja/tai lisääntynyt infektioherkkyys

Apteekkituotteet luotettavasta suomalaisesta verkkokaupasta – tilaa nyt.