Suomessa on suunniteltu ja valmistettu ensimmäinen liikkuvan terveydenhuollon yksikkö, jossa pystytään toteuttamaan kokonaisvaltaista hoitoa paikasta riippumatta.

Ensimmäinen yksikkö on tarkoitettu suunterveydenhuoltoa varten ja sen tarkoituksena on luoda säästöjä sekä kustannustehokkuutta hoitamalla potilaita siellä missä he ovat. Yksikön suunnitteluun on osallistunut hoitajia, lääkäreitä ja muita terveydenhuollon alan ammattilaisia, joiden pohjalta yksikössä on huomioitu erityisesti viihtyvyys, työergonomia sekä potilaiden ja hoitohenkilökunnan turvallisuus. Innovaation taustalla on Dentson-yritys.

Dentsonin tavoitteena on liikkuvilla palveluilla auttaa kotimaista terveydenhuoltoa luomaan säästöjä. Yrityksen mukaan hoitoyksiköiden avulla voidaan tehokkaalla tavalla purkaa syntynyttä hoitovelkaa ja jonoja.

Esimerkiksi kaupungistuminen asettaa suuria haasteita terveydenhuollon järjestämiseen.

Dentsonin valmistama liikkuva klinikka soveltuu vaikkapa koululaisten hammastarkastusten tai kokonaisvaltaisen hoidon järjestämiseen uudella tavalla. Jatkossa esimerkiksi lasten ja nuorten ei tarvitse keskeyttää koulupäiväänsä pitkäksi aikaa tai vanhempien poistua työpaikaltaan kuljettamaan kouluikäisiä terveysasemalle.

Dentson on valmistamassa myös muille terveydenhuollon sektoreille vastaavanlaisia liikkuvia hoitoyksiköitä.

Kuva ja video alla: