Tutkijat havaitsivat, että mikrobiomi on uusi raskauden kestoon ja synnytyksen käynnistymiseen liittyvä tekijä.

Emättimen mikrobiomi heijastaa raskauden keston ja synnytyksen käynnistymisen säätelyä. Mahdollisesti mikrobiomi vaikuttaa niihin myös suoraan, käy ilmi Helsingin yliopistossa ja HUS Helsingin yliopistollisessa sairaalassa tehdystä tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan synnytyshistoria vaikuttaa emättimen mikrobiomiin. Mekanismit saattavat olla immunologisia.

– Emättimen mikrobiomi korreloi sekä nykyisen raskauden keston että mahdollisten aiempien raskauksien ja synnytysten kanssa. Löydösten syy-seuraussuhteet sekä mekanismeja sille, miten aiempi synnytys vaikuttaa mikrobiomiin, päästään selvittämään jatkotutkimuksissa, dosentti Anne Salonen Helsingin yliopistosta kertoo.

Raskauden keston ja synnytyksen käynnistymisen säätely tunnetaan huonosti. Emättimen mikrobiomi tunnistettiin nyt uutena tekijänä.

– Jatkossa on tärkeää tutkia, voiko mikrobiomin määrittäminen ja muokkaaminen tarjota terapeuttisia hoitomahdollisuuksia. Näin voitaisiin mahdollisesti vähentää ennenaikaisia tai yliaikaisia synnytyksiä sekä niihin liittyviä lääketieteellisiä riskejä ja kustannuksia, dosentti Ilkka Kalliala Helsingin yliopistosta sanoo.

Vallitseva laktobasillilaji vaihteli

Mikrobiomin koostumusta loppuraskaudessa tai sen roolia yliaikaisessa raskaudessa ja synnytyksen käynnistymisessä ei juuri ole aiemmin tutkittu.

eBioMedicine-tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin 324 suomalaisen naisen emättimen mikrobiomin koostumusta 37.–42. raskausviikolla 16S rRNA -geenin sekvensointimenetelmällä. Tiedot yhdistettiin kyselylomakkeen taustatietoihin ja potilastietojärjestelmistä saatuihin kliinisiin tietoihin.

Emättimen mikrobiomin koostumus loppuraskaudessa selittyi pitkälti nykyisen raskauden kestolla, aiempien raskauksien lukumäärällä ja sillä, päättyikö raskaus synnytykseen. Synnyttämättömillä naisilla mikrobiomin vallitseva laktobasillilaji oli Lactobacillus crispatus. Synnyttäneillä mikrobiomi oli monimuotoisempi.

Lactobacillus crispatus -valtaisen mikrobiomin on aiemmin todettu yhdistyvän gynekologiseen terveyteen ja suojaavan ennenaikaiselta synnytykseltä. Lactobacillus iners on yhdistetty lisääntyneeseen ennenaikaisen synnytyksen riskiin. Emättimen mikrobiomin monimuotoisuus ja vaihtelevuus raskauden aikana on vähäistä.