Onko suomalainen vanhustenhoito sittenkään niin huonoa kuin puhutaan?

Kun vertaillaan Suomen, Kanadan ja Yhdysvaltojen pitkäaikaishoidon laatua, asettuu Suomi kolmikon keskelle monissa eri tarkastelukohdissa, kertoo uusi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisema raportti. Ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpidossa meillä sen sijaan on paljon kehitettävää.

Muuhun Eurooppaan verrattuna Suomi erottuu myönteisesti muun muassa asiakkaiden ravitsemuksessa ja nesteytyksessä, painehaavojen vähäisyydessä sekä alhaisessa painonlaskussa. D-vitamiinin käytössä saatamme olla jopa Euroopan kärkeä. Parannettavaa olisi muun muassa virtsanpidätyksen hoidossa ja liikkumisessa.

Tässä kuussa julkaistu raportti osoittaa, että parannukset saadaan aikaan pitkäjänteisellä työllä. Ylilääkäri Matti Mäkelä arvioi, että Suomella on edellytykset jopa vanhustenhoidon mallimaaksi.